ฝึก onet เลขยกกำลัง ม.6

ฝึก คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
  (24)30<(2)20(3)30(4)40
  (24)30<(2)30(3)20(4)40
  (24)30>(2)20(3)40(4)30
  (24)30>(2)30(3)40(4)20
2. ข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น
  (-1)0
  (-1)0.2
  (-1)0.4
  (-1)0.8
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  92
  94
  96
  98
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  -1
  1
  3
  5
6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  จำนวนอตรรกยะที่น้อยกว่า 1.8
  จำนวนอตรรกยะที่มากกว่า 1.8
  จำนวนตรรกยะที่น้อยกว่า 1.8
  จำนวนตรรกยะที่มากกว่า 1.8
7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  ข้อ ก. และข้อ ข.
  ข้อ ก. เท่านั้น
  ข้อ ข. เท่านั้น
  ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด
8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ
  0
10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS