บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์

บทที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากรูปข้อใดต่อแผงโซล่าเชลล์กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ถูกต้อง
  แผงโซล่าเซลล์→หลอดไฟฟ้า→แบตเตอร์รี่
  แผงโซล่าเซลล์→อินเวอร์เตอร์→หลอดไฟฟ้า
  แผงโซล่าเซลล์→หลอดไฟฟ้า→ ชาร์จเจอร์
  แผงโซล่าเซลล์→ชาร์จเจอร์→ หลอดไฟฟ้า
2. การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า คืออุปกรณ์ใด
  อินเวอร์เตอร์
  สายไฟ
  ดวงอาทิตย์
  แบตเตอรี่
3. ῎……………῎รับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์นั้นให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า
  อินเวอร์เตอร์
  แผงโซล่าเชลล์
  ชาร์จเจอร์
  แบตเตอรี่
4. Lightening Protection หมายถึงอะไร
  ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  ระบบป้องกันมอเตอร์
  ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า
  ระบบควบคุมแบตเตอรี่
5. จากรูปเป็นการต่อแผงโซล่าเชลล์ในรูปแบบใด

  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบไฟฟ้ากระแสสลับ
  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบไฟฟ้ากระแสตรง
  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบขนาน
  การต่อแผงโซล่าเชลล์แบบอนุกรม
6. ῎............῎ทำหน้าที่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
  อินเวอร์เตอร์
  แบตเตอร์รี่
  ชาร์จเจอร์
  หลอดไฟฟ้า
7. อุปกรณ์ในข้อใดที่นำมาใช้งานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
  แบตเตอรี่
  เครื่องควบคุมการประจุ
  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  ทุกข้อคือคำตอบ
8. การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ให้กระแสไฟฟ้าอะไรออกมา
  กระแสตรง AC
  กระแสสลับAC
  กระแสสลับ DC
  กระแสตรง DC
9. ῎……………῎ ควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ลงสู่แบตเตอรี่
  แบตเตอร์รี่
  อินเวอร์เตอร์
  เบรกเกอร์
  ชาร์จเจอร์
10. เซลล์แสงอาทิตย์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  เซลล์สุริยะ
  โซลาเซลล์
  เซลล์โฟโตโวลทาอิก
  ทุกข้อคือคำตอบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS