หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของอินเทอร์เน็ต
  ส่งเสริมการเรียนรู้
  ใช้งานอุปกรณ์ในเครือข่ายได้
  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
  เพิ่มความพร้อมทางร่างกายให้แก่ผู้สื่อสาร
2. การสื่อสารด้วยตัวกลางใดสามารถสื่อสารได้ไกลที่สุด
  ดาวเทียม
  สายโคแอกซ์
  แสงอินฟราเรด
  สายใยแก้วนำแสง
3. ข้อใดกล่าวถึงโพรโทคอลได้ถูกต้อง
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
  เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร
  เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นข้อตกลงหรือวิธีการที่ทำการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร
4. อินเทอร์เน็ตใช้อุปกรณ์ใดเป็นหลัก
  ดาวเทียม
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
  สายใยแกวนำแสง
5. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของอินเทอร์เน็ต
  ส่งเสริมการเรียนรู้
  ใช้งานอุปกรณ์ในเครือข่ายได้
  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
  เพิ่มความพร้อมทางร่างกายให้แก่ผู้สื่อสาร
6. ข้อใดกล่าวถึงการสื่อสารยุคโลกไร้สายได้ถูกต้อง
  นิยมใช้เพื่อความจำเป็นในการสื่อสารเท่านั้น
  ผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวกลางในการสื่อสาร
  มุ่งเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้และประสิทธิภาพของข้อมูลที่สื่อสาร
  มักส่งข้อมูลในปริมาณมากและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการสื่อสารเป็นหลัก
7. ข้อใดกล่าวถึงตัวกลางได้ถูกต้อง
  สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ดำเนินการสื่อสาร
  สิ่งที่ทำหน้าที่นำข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
  เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการการสื่อสารทั้งหมด
  เทคโนโลยีที่ทำหน้าเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล
8. ข้อใดคือลักษณะของการสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน
  ผู้ส่งสารจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้รับสารจะทำหน้าที่รับข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้สื่อสารผลัดกันเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสาร
  ผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการสื่อสาร
9. ตัวกลางแบบใดสามารถควบคุมทิศทางการสื่อสารได้
  แบบมีสาย
  แบบไม่มีสาย
  แบบทิศทางเดียว
  แบบหลายทิศทาง
10. ผู้รับสารที่ดีควรมีลักษณะใด
  สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้เร็ว
  มีประสบการณ์ในการใช้ตัวกลาง
  มีความรู้ด้านการส่งข้อมูลเป็นอย่างดี
  สามารถตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งสารได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS