หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือตัวกลางของโทรศัพท์เคลื่อนที่
  อากาศ
  สายโคแอกซ์
  สายใยแก้วนำแสง
  สิ่งมีชีวิตทุกประเภท
2. อินเทอร์เน็ตใช้อุปกรณ์ใดเป็นหลัก
  ดาวเทียม
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์เคลื่อนที่
  สายใยแกวนำแสง
3. ข้อใดกล่าวถึงตัวกลางได้ถูกต้อง
  สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ดำเนินการสื่อสาร
  สิ่งที่ทำหน้าที่นำข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
  เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการการสื่อสารทั้งหมด
  เทคโนโลยีที่ทำหน้าเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล
4. ตัวกลางแบบใดสามารถส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด
  สายโคแอกซ์
  สายคู่บิดเกลียว
  สายใยแก้วนำแสง
  สายตัวนำร่วมแกน
5. ผู้ส่งสารคนใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  เจนนี่อารมณ์ดีแต่ขาดความรู้ด้านข้อมูล
  จุไรมีความรู้ด้านข้อมูลแต่ขาดความมั่นใจในตนเอง
  จันจิรามีสุขภาพแข็งแรงและมีความรู้ด้านข้อมูลเป็นอย่างดี
  จารุณีเป็นไข้หวัดใหญ่และขาดความรู้ด้านตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร
6. ผู้รับสารที่ดีควรมีลักษณะใด
  สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้เร็ว
  มีประสบการณ์ในการใช้ตัวกลาง
  มีความรู้ด้านการส่งข้อมูลเป็นอย่างดี
  สามารถตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งสารได้
7. การสื่อสารด้วยตัวกลางใดสามารถสื่อสารได้ไกลที่สุด
  ดาวเทียม
  สายโคแอกซ์
  แสงอินฟราเรด
  สายใยแก้วนำแสง
8. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของอินเทอร์เน็ต
  ส่งเสริมการเรียนรู้
  ใช้งานอุปกรณ์ในเครือข่ายได้
  เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
  เพิ่มความพร้อมทางร่างกายให้แก่ผู้สื่อสาร
9. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร
  ข้อมูล
  เจตคติ
  ตัวกลาง
  โพรโทคอล
10. ข้อใดคือลักษณะของการสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน
  ผู้ส่งสารจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้รับสารจะทำหน้าที่รับข้อมูลอย่างเดียว
  ผู้สื่อสารผลัดกันเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสาร
  ผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการสื่อสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS