วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ได้แก่ดาวอะไร
  ดาวเสาร์
  ดาวพุธ
  ดาวพฤหัสบดี
  ดาวอังคาร
2. ดาวเคราะห์ดวงใดที่ได้ฉายาว่า "เตาไฟแช่แข็ง"
  ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ
  ดาวศุกร์
  ดาวอังคาร
3. สัตว์ที่ถูกส่งไปในอวกาศชนิดแรก คือข้อใด
  แมว
  กระต่าย
  สุนัข
  หนู
4. บัญชีวัตถุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตเรียงลำดับ ดังนี้(1) ไม้(2) โลหะต่างๆ(3) ผ้าแพร(4) ผ้าสักหลาด(5) ผ้าฝ้ายถ้าเรานำวัตถุไม้มาถูกับผ้าฝ้าย ไม้จะแสดงอำนาจไฟฟ้าชนิดใด
  ไม่เกิดประจุ
  ประจุบวก
  เกิดทั้งประจุบวกและประจุลบ
  ประจุลบ
5. ระยะเวลาในการโคจรรอบโลกของดาวเทียมขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ
  ข้อ 1) และ ข้อ 2) ถูก
  ความทนทานของวัสดุที่ใช้
  ขนาด
  ระยะห่างวงโคจรรอบโลก
6. ดาวเทียมไอพีสตาร์เป็นของประเทศใด
  ไทย
  อินโดนีเซีย
  รัสเซีย
  อังกฤษ
7. ดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองได้เร็วที่สุดคือข้อใด
  ดาวพฤหัสบดี
  ดาวอังคาร
  ดาวศุกร์
  ดาวพุธ
8. ยานลำเล็กที่ใช้สำรวจดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ คือยานในข้อใด
  สปิริต
  ออพพอร์ทูนิตี
  แลนเดอร์
  ฮอยเกนส์
9. อุปกรณ์ในข้อใดที่ขึ้นสู่อวกาศแล้วสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
  ยานอวกาศ
  ยานขนส่งอวกาศ
  ยานชาแลนเจอร์
  ดาวเทียม
10. ยานอวกาศดีปอิมแพคถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเมื่อใด
  1 พฤษภาคม 2546
  2 พฤษภาคม 2547
  11 สิงหาคม 2548
  12 มกราคม 2548
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS