วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ในข้อใดที่ขึ้นสู่อวกาศแล้วสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
  ยานอวกาศ
  ยานขนส่งอวกาศ
  ยานชาแลนเจอร์
  ดาวเทียม
2. ดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ได้แก่ดาวอะไร
  ดาวเสาร์
  ดาวพุธ
  ดาวพฤหัสบดี
  ดาวอังคาร
3. สัตว์ที่ถูกส่งไปในอวกาศชนิดแรก คือข้อใด
  แมว
  กระต่าย
  สุนัข
  หนู
4. ดาวเคราะห์ดวงใดที่ได้ฉายาว่า "เตาไฟแช่แข็ง"
  ดาวเนปจูน
  ดาวพุธ
  ดาวศุกร์
  ดาวอังคาร
5. ดาวหางเทมเปิม-1 เป็นดาวหางที่ค้นพบดวงที่เท่าไหร่ของระบบสุริยะ
  ดวงที่ 9
  ดวงที่ 8
  ดวงที่ 10
  ดวงที่ 11
6. ยานอวกาศดีปอิมแพคถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเมื่อใด
  1 พฤษภาคม 2546
  2 พฤษภาคม 2547
  11 สิงหาคม 2548
  12 มกราคม 2548
7. ยานลำเล็กที่ใช้สำรวจดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ คือยานในข้อใด
  สปิริต
  ออพพอร์ทูนิตี
  แลนเดอร์
  ฮอยเกนส์
8. ยานอวกาศที่สำรวจดาวหางฮัลเลย์ มีชื่อว่าอย่างไร
  แคสสินี
  ลูนาร์ โปรสเปกเตอร์
  จอตโต
  ดิสคัฟเวอรี
9. ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กัน
  อะพอลโล 11 - นีล อาร์มสตรอง
  ดาวเทียมไทยคม - ประเทศไทย
  ยานสตาร์ดัส - ดาวหางวิลด์
  สปุตนิก 1 - ยูริ กาการิน
10. เชื้อเพลิงที่ใช้ส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศ คือเชื้อเพลิงชนิดใด
  คาร์บอนผสมกับออกซิเจนเหลว
  ก๊าซมีเทนผสมกับไนโตรเจนเหลว
  ก๊าซไนโตรเจนผสมออกเทน
  ไฮโดรเจนเหลวผสมออกซิเจนเหลว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS