วิทยการคำนวณ ป.5 เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหา

วิทยการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ไบร์ทต้องการเล่นแท็บเล็ตหลังเวลา 20.00 น. โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องทำกิจวัตรประจำวัน ให้เสร็จก่อน ดังนั้นไบร์ทจะต้องทำอะไรตามลำดับก่อน-หลัง โดยกิจวัตรประจำวันมีดังนี้

  3 > 2 > 1 > 4
  2 > 1 > 3 > 4
  2 > 3 > 1 > 4
  1 > 2 > 3 > 4
2. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบควรเริ่มต้นจากข้อใด
  แยกย่อยปัญหา
  แยกย่อยสาระสำคัญของปัญหา
  หารูปแบบของปัญหา
  เขียนลำดับขั้นตอนวิธี
3. ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องควรเริ่มจากข้อใด
  ทำตามแผนที่วางไว้และประเมินผล
  ฝึกการใช้ทักษะให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
  ทำความเข้าใจปัญหา
  วางแผนแก้ปัญหา
4. ขั้นตอนการอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดว่า ควรจะอธิบายตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  แยกย่อยปัญหา
  หารูปแบบของปัญหา
  แยกย่อยสาระของปัญหา
  เขียนลำดับขั้นตอนวิธี
5. ข้อใดกล่าวถึงการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
  เป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาอ้างอิงเพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหา
  เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
  เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้สึกมาตัดสินปัญหา
  เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว
6. จากภาพควรเติมหน้าลูกเต๋าในข้อใดลงในช่องว่าง

7. การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหามีชื่อเรียก อีกชื่อว่าอะไร
  อัล-กอร์
  อังกอร์
  อัลกอริทึม
  อัลกอริล่า
8. จากภาพข้อใดคือเส้นทางการเดินทางจากบ้าน ไปยังโรงพยาบาลโดยห้ามผ่านทุ่งนา

9. ปาล์มต้องการไปถึงโรงเรียนให้ทันเวลา 07.30 น. แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 45 นาที ดังนั้น ปาล์มจะต้องขึ้นรถเมล์ในเวลาใด เพื่อให้ไปถึงโรงเรียนให้ทันเวลา
  6.50 น.
  6.30 น.
  7.00 น.
  6.55 น.
10. จากสถานการณ์หนูนิดสามารถเลือกวิธีการเดินทางจากบ้านไปยังสวนสนุกด้วยวิธีใดได้บ้าง เพื่อรับชมการแสดงสัตว์โลกน่ารักได้ทันเวลา

  รถจักรยานยนต์ , เดินเท้า
  เดินเท้า , เรือ
  รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
  รถจักรยานยนต์ , เรือ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS