วิทยการคำนวณ ป.5 เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหา

วิทยการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขั้นตอนการอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดว่า ควรจะอธิบายตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  แยกย่อยปัญหา
  หารูปแบบของปัญหา
  แยกย่อยสาระของปัญหา
  เขียนลำดับขั้นตอนวิธี
2. ข้อใดกล่าวถึงการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
  เป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาอ้างอิงเพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหา
  เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
  เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้สึกมาตัดสินปัญหา
  เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว
3. ไบร์ทต้องการเล่นแท็บเล็ตหลังเวลา 20.00 น. โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องทำกิจวัตรประจำวัน ให้เสร็จก่อน ดังนั้นไบร์ทจะต้องทำอะไรตามลำดับก่อน-หลัง โดยกิจวัตรประจำวันมีดังนี้

  3 > 2 > 1 > 4
  2 > 1 > 3 > 4
  2 > 3 > 1 > 4
  1 > 2 > 3 > 4
4. จากสถานการณ์หนูนิดสามารถเลือกวิธีการเดินทางจากบ้านไปยังสวนสนุกด้วยวิธีใดได้บ้าง เพื่อรับชมการแสดงสัตว์โลกน่ารักได้ทันเวลา

  รถจักรยานยนต์ , เดินเท้า
  เดินเท้า , เรือ
  รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
  รถจักรยานยนต์ , เรือ
5. ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องควรเริ่มจากข้อใด
  ทำตามแผนที่วางไว้และประเมินผล
  ฝึกการใช้ทักษะให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
  ทำความเข้าใจปัญหา
  วางแผนแก้ปัญหา
6. จากภาพควรเติมหน้าลูกเต๋าในข้อใดลงในช่องว่าง

7. จากภาพข้อใดคือเส้นทางการเดินทางจากบ้าน ไปยังโรงพยาบาลโดยห้ามผ่านทุ่งนา

8. ปาล์มต้องการไปถึงโรงเรียนให้ทันเวลา 07.30 น. แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 45 นาที ดังนั้น ปาล์มจะต้องขึ้นรถเมล์ในเวลาใด เพื่อให้ไปถึงโรงเรียนให้ทันเวลา
  6.50 น.
  6.30 น.
  7.00 น.
  6.55 น.
9. การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหามีชื่อเรียก อีกชื่อว่าอะไร
  อัล-กอร์
  อังกอร์
  อัลกอริทึม
  อัลกอริล่า
10. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบควรเริ่มต้นจากข้อใด
  แยกย่อยปัญหา
  แยกย่อยสาระสำคัญของปัญหา
  หารูปแบบของปัญหา
  เขียนลำดับขั้นตอนวิธี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS