ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่อยู่ระหว่างตัว k และ m คือตัวอะไร
  L
  f
  l

2. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 23 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร
  U
  W
  Y

3. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 20 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร
  I
  T
  i

4. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 26 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร
  Z
  S
  z

5. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 4 ในภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร
  D
  d
  b

6. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่อยู่ระหว่างตัว v และ x คือตัวอะไร
  u
  w
  y

7. ตัวอักษรพิมพ์เล็กของ K คือตัวอะไร
  a
  h
  k

8. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 18 ในภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร
  v
  R
  r

9. ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 10 ในภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร
  j
  i
  J

10. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ของ g คือตัวอะไร
  G
  O
  Q

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS