เรื่อง เครื่องมือเกษตร ป.3

เรื่อง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตะกร้อเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำอะไร
  ห่อหุ้มไม้ผลไม่ให้แมลงกัดกิน
  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่สูงๆ
  เก็บเกี่ยวไม้ผล
  ค้ำหรือยันกิ่งไม้ไม่ให้หัก
2. ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้ให้ดูสวยงาม
  มีดพร้า
  มีดดายหญ้า
  กรรไกรตัดกิ่ง
  กรรไกรตัดหญ้า
3. เครื่องมือข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
  พลั่ว กรรไกรตัดหญ้า
  จอบ เสียม
  ปุ้งกี๋ ตะกร้อ
  ถังน้ำ คราด
4. ข้อใดควรทำอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะอาจทำให้พืชได้รับอันตรายได้
  ตักดิน
  พรวนดิน
  ขุดหลุม
  เกลี่ยดิน
5. ถ้าต้องการตัดกิ่งดอกกุหลาบ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
  มีดตะขอ
  มีพร้า
  ตะกร้อ
  กรรไกรตัดกิ่ง
6. ใครใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม
  เกดใช้ปุ้งกี๋ตักดิน
  แก้วใช้เสียมขุดดินแข็งๆ
  เก่งใช้สายยางรดน้ำต้นกล้า
  ก้อยใช้จอบถากหญ้าในแปลง
7. เครื่องมือเกษตรในข้อใดที่ใช้กับงานดิน
  ถังน้ำ
  บัวรดน้ำ
  เสียม
  กรรไกรตัดหญ้า
8. การย้ายต้นกล้า ควรทำในเวลาใด
  สาย
  เที่ยง
  บ่าย
  เย็น
9. ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานพืช
  ส้อมพรวน
  คราด
  จอบ
  ปุ้งกี๋
10. คราด เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำอะไร
  เกลี่ยดิน
  ถากหญ้า
  ขุดร่องน้ำ
  ย้ายต้นกล้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS