ข้อสอบใบขับขี่ ตอนเครื่องหมายพื้นทาง

ข้อสอบใบขับขี่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน.
  ข. ขับรถให้ช้าลง.หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง.
  ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว.
  ง. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้วแซงได้
2. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

  ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา.
  ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา.
  ค. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย.
  ง. รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
3. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

  ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง.ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา.
  ข. รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้.
  ค. รถยนต์ทุกชนิด หยดรถได้.
  ง. รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้
4. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

  ก. เส้นชะลอความเร็ว.
  ข. ให้เลี้ยวรถได้.
  ค. ห้ามเลี้ยวรถ.
  ง. ให้จอดรถได้
5. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้.
  ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร.
  ค. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร.
  ง. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
6. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง.ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด.
  ข. ขับรถให้ช้าลง.ให้เลี้ยวขวา.
  ค. ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย.
  ง. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเลี้ยวซ้าย
7. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

  ก. เขตหยุดรถ.
  ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.
  ค. เขตปลอดภัย.
  ง. เขตจอดรถ
8. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที.
  ข. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้ว แซงได้.
  ค. ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง.
  ง. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
9. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา.
  ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.ได้ตลอดเวลา.
  ค. ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง.เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน.
  ง. ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
10. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ก. เพิ่มความระมัดระวัง.และห้ามแซง.
  ข. ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้.
  ค. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร.
  ง. ขับรถให้ช้าลง.ขับรถคร่อมเส้นได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS