ข้อสอบเรื่องการหามัธยฐาน

ข้อสอบเรื่องการหามัธยฐาน,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น,"การหามัธยฐาน" คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ 15, 18, 17, 17, 29, 25, 37, 49, 62 มีค่าเท่ากับข้อใด
  28
  27
  26
  25
2. ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ 14, 17, 18, 29, 42, 56, 100 มีค่าเท่ากับข้อใด
  29
  30
  31
  32
3. จงหามัธยฐานของคะแนนสอบของนักเรียน 20 คน ดังตาราง

  15.50
  16.50
  17.50
  18.50
4. ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ 41.4, 38.5, 40.1, 37.3, 38.7, 35.2, 43.9, 39.3 มีค่าเท่ากับข้อใด
  36
  37
  38
  39
5. ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ 16, 20, 35, 25, 16, 18, 22, 28, 30, 27 มีค่าเท่ากับข้อใด
  22.5
  23.5
  24.5
  25.5
6. อายุของนักวิ่งผลัดทีมหนึ่งมี 6 คน มีอายุดังนี้ มีหน่วยเป็นปี 15, 14, 17, 18, 19, 12, จงหาค่ามัธยฐานของอายุนักวิ่งทีมนี้เท่ากับกี่ปี
  15
  17
  16
  18
7. รายได้จากการเก็บขยะมาขายของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 8 คน(บาท)ดังนี้ 15, 20, 18, 12, 22, 7, 12, 20 จงหามัธยฐานของรายได้ของนักเรียนกลุ่มนี้
  15.50
  16.50
  17.50
  18.50
8. จากการสำรวจจำนวนดอกดาวเรืองแต่ละต้นในแปลงแห่งหนึ่งได้ดังนี้ 14, 15, 17, 12, 18, 19, 12 จงหาค่ามัธยฐานของจำนวนดอกดาวเรืองแปลงนี้ว่ามีค่าเท่ากับจำนวนใด
  14
  15
  16
  17
9. ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ 39, 45, 38, 44, 52, 36, 41, 42, 53, 50, 38 มีค่าเท่ากับข้อใด
  40
  41
  42
  43
10. จากน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 10 คน มีน้ำหนัก(กิโลกรัม) ดังนี้ 45, 60, 52, 48, 62, 56, 50, 58, 54, 44 อยากทราบว่าค่ามัธยฐานของน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าใด
  64
  62
  54
  53
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS