เทคโนโลยี ( วิทยาการคำนวณ ) ชั้น ม.1

เทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การนำข้อมูลของผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ต่อตนเอง จัดเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  การแทรกแซงข้อมูลโดยมิชอบ
  การละเมิดลิขสิทธิ์และปลอมแปลง
  อันธพาลทางคอมพิวเตอร์และผู้ก่อการร้าย
  การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดัดแปลงข้อมูล
2. การกระทำใดเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม
  ไม่ควรใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน
  ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
  ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น
  ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำร้านผู้อื่น
3. จากบทความต่อไปนี้
"เป็ดต้องการซื้อรองเท้าคู่ใหม่แต่มีเงินไม่พอ ซันจึงชักชวนเป็ดเข้าไปเล่นพนันฟุตบอลในเว็บไซต์หนึ่ง ต่อมาเป็ดเล่นพนันชนะ จึงนำเงินไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่" การกระทำของเป็ดเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  การใช้คอมพิวเตอร์เผยแพร่ภาพ
  การฟอกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  การละเมิดลิขสิทธิ์และการปลอมแปลง
  อาชญากรรมที่ใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. สิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดเสียหายต่อคุณสมบัติของข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้าน คือข้อใด
  ภัยธรรมชาติ
  ภัยพิบัติ
  อุทกภัย
  ภัยคุกคาม
5. นักเรียนมีบทบาทอย่างไรในการมีส่วนร่วมที่จะส่งเสริมให้คนทั่วไปใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาท
  ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี เคารพกฎระเบียบ
  สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
  ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
6. บุคคลใดปฏิบัติตามมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
  ก้านเข้าไปซื้อเสื้อผ้าลอกเลียนแบบในเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า
  ไก่พบบุคคลน่าสงสัยในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จึงนำเรื่องไปแจ้งให้ครูผู้ดูแลทราบ
  ก้อยคัดลอกภาพอาหารของผู้อื่นเพื่อนำมาทำเป็นเมนูอาหารของร้าน
  กุ๊กพิมพ์ไลน์ต่อว่าเพื่อนด้วยถ้อยคำที่รุนแรง เนื่องจากเพื่อผิดนัดตน
7. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการขโมยข้อมูลมีลักษณะอย่างไร
  ขโมยข้อมูลจากร้านสะดวกซื้อ
  ขโมยข้อมูลจากห้างสรรพสินค้า
  ขโมยข้อมูลจากธนาคาร
  ขโมยข้อมูลจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
8. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเป็นความผิดทางอาญา
  การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
  การกระทำใด ๆ ที่เป็นความผิดทางอาญา
  การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ผู้กระทำผิดได้รับผลประโยชน์
9. หากต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ภาพ สิ่งใดที่นักเรียนไม่ควรกระทำ
  เผยแพร่ภาพลามกอนาจาร
  เผยแพร่ภาพกีฬาสี
  เผยแพร่ภาพไปเที่ยวลงใน Facebook
  เผยแพร่ภาพอาหารที่กำลังรับประทาน
10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  การเจาะเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
  การเจาะเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัยส่วนที่เป็นระบบปฏิบัติการ
  การเจาะเข้าไปในระบบสื่อสารและรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ข้อมูล
  การเจาะเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บสาธารณะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS