วิทยการคำนวณ ป.5 การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

วิทยการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  เสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  สามารถส่งวิดีโอ รูปภาพ และไฟล์ต่าง ๆ ได้
  อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ส่ง-ผู้รับ
2. การเขียนฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขข้อใดถูกต้อง
  =IF(เงื่อนไข,ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง,ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ)
  =IF(เงื่อนไข,ใช่,ไม่ใช่)
  =IF(เงื่อนไขที่เป็นจริง)(เงื่อนไขที่เป็นเท็จ)
  =IF(ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง)(ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ)
3. Google Form เป็นบริการของ Google ที่เข้ามาช่วยเหลือในด้านใด
  บริการค้นหาสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  บริการแสดงแผนที่ทั่วโลก
  บริการสร้างเอกสารออนไลน์
  บริการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
4. ข้อใดคือคุณสมสบัติของบล็อกเกอร์
  มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบล็อก
  มีค่าใช้จ่ายในการเขียนบล็อกค่อนข้างสูง
  มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบอาชีพ
  ทำงานเรียบร้อยและตรงต่อเวลา
5. การป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ของบุคคลใดเหมาะสมที่สุด
  มีนากรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่ออยากได้โทรศัพท์ฟรีจากอินเทอร์เน็ต
  มานะปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์
  มาลีติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
  ปรีชาตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
6. กิ๊กแอบถ่ายรูปเพื่อนแล้วส่งต่อไปยังเพื่อนคนอื่น ๆ ในอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำของกิ๊กถือว่ากิ๊กเป็นคนอย่างไร
  กิ๊กเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  กิ๊กไม่มีมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  กิ๊กมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้น
  กิ๊กมีนิสัยร่าเริง ชอบแกล้งเพื่อน
7. Email เป็นบริการของ Google ที่เข้ามาช่วยเหลือในด้านใด
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ
  ค้นหาเส้นทางแสดงแผนที่ทั่วโลก
  สร้างเอกสารออนไลน์
  สื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8. บุคคลใดปฏิบัติตนในการเขียนบล็อกได้อย่างถูกต้อง
  นกคัดลอกข้อมูลของผู้อื่นมาใส่ในรายงาน
  นีโน่โพสต์งานลงอินเทอร์น็ตโดยไม่ตรวจสอบ
  แนนอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อยู่เสมอ
  นุ่นนำรูปภาพในอินเทอร์เน็ตมาใช้อย่างอิสระ
9. กล้าใช้ศัพท์แสลงสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นในอินเทอร์เน็ต ดังนั้นถือว่ากล้าเป็นคนอย่างไร
  กล้าเป็นคนใช้ข้อความสั้นๆ กะทัดรัด และเข้าใจง่าย ในการสื่อสาร
  กล้าเป็นคนไม่มีมารยาทในการติดต่อสื่อสาร ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  กล้าเป็นคนทันสมัย ใช้ศัพท์แสลงในการสื่อสาร
  กล้ามีมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
10. ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณนิยมใช้สำหรับทำงาน ในข้อใด
  ใช้ในการนำเสนอข้อมูล
  ใช้ในการรวบรวม ประมวลผล และตัดสินใจ
  ใช้ในการสร้างเอกสารส่วนตัว
  ใช้ในการคิดคำนวณผลงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS