วิทยการคำนวณ ป.5 การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

วิทยการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ของบุคคลใดเหมาะสมที่สุด
  มีนากรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่ออยากได้โทรศัพท์ฟรีจากอินเทอร์เน็ต
  มานะปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์
  มาลีติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
  ปรีชาตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
2. ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณนิยมใช้สำหรับทำงาน ในข้อใด
  ใช้ในการนำเสนอข้อมูล
  ใช้ในการรวบรวม ประมวลผล และตัดสินใจ
  ใช้ในการสร้างเอกสารส่วนตัว
  ใช้ในการคิดคำนวณผลงาน
3. บุคคลใดปฏิบัติตนในการเขียนบล็อกได้อย่างถูกต้อง
  นกคัดลอกข้อมูลของผู้อื่นมาใส่ในรายงาน
  นีโน่โพสต์งานลงอินเทอร์น็ตโดยไม่ตรวจสอบ
  แนนอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อยู่เสมอ
  นุ่นนำรูปภาพในอินเทอร์เน็ตมาใช้อย่างอิสระ
4. ข้อใดคือคุณสมสบัติของบล็อกเกอร์
  มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบล็อก
  มีค่าใช้จ่ายในการเขียนบล็อกค่อนข้างสูง
  มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบอาชีพ
  ทำงานเรียบร้อยและตรงต่อเวลา
5. Google Form เป็นบริการของ Google ที่เข้ามาช่วยเหลือในด้านใด
  บริการค้นหาสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  บริการแสดงแผนที่ทั่วโลก
  บริการสร้างเอกสารออนไลน์
  บริการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
6. กิ๊กแอบถ่ายรูปเพื่อนแล้วส่งต่อไปยังเพื่อนคนอื่น ๆ ในอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำของกิ๊กถือว่ากิ๊กเป็นคนอย่างไร
  กิ๊กเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  กิ๊กไม่มีมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  กิ๊กมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้น
  กิ๊กมีนิสัยร่าเริง ชอบแกล้งเพื่อน
7. Email เป็นบริการของ Google ที่เข้ามาช่วยเหลือในด้านใด
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ
  ค้นหาเส้นทางแสดงแผนที่ทั่วโลก
  สร้างเอกสารออนไลน์
  สื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  เสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  สามารถส่งวิดีโอ รูปภาพ และไฟล์ต่าง ๆ ได้
  อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ส่ง-ผู้รับ
9. กล้าใช้ศัพท์แสลงสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นในอินเทอร์เน็ต ดังนั้นถือว่ากล้าเป็นคนอย่างไร
  กล้าเป็นคนใช้ข้อความสั้นๆ กะทัดรัด และเข้าใจง่าย ในการสื่อสาร
  กล้าเป็นคนไม่มีมารยาทในการติดต่อสื่อสาร ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  กล้าเป็นคนทันสมัย ใช้ศัพท์แสลงในการสื่อสาร
  กล้ามีมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
10. การเขียนฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขข้อใดถูกต้อง
  =IF(เงื่อนไข,ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง,ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ)
  =IF(เงื่อนไข,ใช่,ไม่ใช่)
  =IF(เงื่อนไขที่เป็นจริง)(เงื่อนไขที่เป็นเท็จ)
  =IF(ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง)(ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS