ข้อสอบอุปมาอุปไมย

ข้อสอบอุปมาอุปไมย,ข้อสอบอุปมาอุปไมย,อุปมาอุปไมย,ข้อสอบอุปมาอุปไมย,อุปมาอุปไมย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นิโรธ : สมุทัย ? : ?
  ทำชั่ว : พูดปด
  ฆ่าสัตว์ : ผิดลูกผิดเมีย
  ศีล : ดื่มสุรา
  ทำบุญ : ทำทาน
2. โต๊ะ : ตัว ช้าง : ?
  ต้น
  พลาย
  ตน
  เชือก
3. ภูเขา : ถนน ? : ?
  ท้องฟ้า : เมฆ
  สะพาน : แม่น้ำ
  ทะเล : หาดทราย
  เพดาน : สนามฟุตบอล
4. เกยูร : สายสร้อย ดุษฎี : ?
  ยอม
  เพื่อน
  ยอดเยี่ยม
  ยินดี
5. ช้าง : มด ? : ?
  กวาง : เสือ
  หมี : ผึ้ง
  ราชสีห์ : หนู
  หมาป่า : ลูกแกะ
6. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในลำดับที่ 3 118.
  1 ปี
  90 วัน
  5 เดือน
  10 สัปดาห์
7. ตะเกียบ : แขน ? : ?
  ปากกา : นิ้ว
  ตา : จมูก
  หู : ตา
  ช้อน : มือ
8. ศอก วา นิ้ว................
  ชั่ง
  ตัน
  ทะนาน
  กระเบียด
9. นาง : งาม ? : ?
  กด : ดัน
  สาว : งาม
  ดัน : นัด
  ยก : ยอ
10. ต้นไม้ : ป่า ? : ?
  ดอกไม้ : ทุ่งกว้าง
  หญ้า : สนามหญ้า
  กบ : บ่อน้ำ
  คน : ป้ายรถเมล์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS