ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)

ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. น้ำย่อยจากตับอ่อนประกอบด้วยเอนไซม์ชนิดใด ?
  ไลเปส และทริปซิน.
  ไลเปส อะไมเลส และทริปซิน.
  ไลเปส เปบติเคส และอะไมเลส.
  ไลเปส อะไมเลส เปบติเคส และทริปซิน
2. ของเหลวในข้อใดไม่ได้สร้างจากกระเพาะอาหาร
  เพปซิน.
  เรนนิน.
  ลิเพส.
  เคซิน
3. น้ำย่อยอะไมเลสถูกผลิตจากแหล่งใด
  ปาก.
  ต่อมน้ำลาย.
  ตับ.
  หลอดอาหาร
4. ข้อควรปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องคือข้อใด ?
  ลือกรับประทานอาหารที่ชอบเป็นประจำ.
  เลือกรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่มีราคาแพง.
  เลือกรับประทานอาหารผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษเท่านั้น.
  เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
5. เอนไซม์คืออะไร มีหน้าที่อะไร
  สารประกอบประเภทโปรตีน, มีหน้าที่ย่อยอาหาร
  สารประกอบประเภทไขมัน ช่วยให้ร่างกายมีการลำเลียง.
  สารประกอบประเภทแร่ธาตุ, ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย
  สารประกอบโปรตีน, ช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต
6. อวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขมัน ตรงกับข้อใด ?
  ตับ.
  ตับอ่อน.
  ลำไส้เล็ก.
  กระเพาะอาหาร
7. การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
  การทำให้มีขนาดเล็ก.
  การที่อาหารเคลื่อนผ่านทางเดินอาหาร.
  การแปรสภาพของอาหาร.
  การทำให้อาหารที่มีอนุภาคใหญ่มีขนาดเล็กลง
8. อาหารประเภทแป้งถูกย่อยจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้สารในข้อใด
  น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
  กรดอะมิโน
  กรดไขมัน
  น้ำตาลโมเลกุลคู่
9. น้ำเมือกในกระเพาะอาหารทำหน้าที่อย่างไร ?
  ทำให้อาหารที่จะย่อยคลุกเคล้ากัน
  ช่วยย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร
  หล่อลื่นและเคลือบผิวในกระเพาะอาหาร
  เอนไซม์ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้น
10. ส่วนของกระเพาะอาหารส่วนใดไม่มีหูรูด
  cardiac.
  pylorus.
  fundus.
  ilium
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS