ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)

ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การย่อยอาหารในปากข้อใดเ กิดได้น้อยที่สุดในปาก
  แป้งเป็น เดกซ์ตริน.
  เดกซ์ตริน เป็นมอลโตส.
  มอลโทสเป็นกลูโคส.
  . ไม่มีข้อถูก
2. อวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขมัน ตรงกับข้อใด ?
  ตับ.
  ตับอ่อน.
  ลำไส้เล็ก.
  กระเพาะอาหาร
3. วิลลัสเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในข้อใด ?
  ไต.
  ปอด.
  ลำไส้เล็ก.
  กระเพาะอาหาร
4. ส่วนของกระเพาะอาหารส่วนใดไม่มีหูรูด
  cardiac.
  pylorus.
  fundus.
  ilium
5. น้ำเมือกในกระเพาะอาหารทำหน้าที่อย่างไร ?
  ทำให้อาหารที่จะย่อยคลุกเคล้ากัน
  ช่วยย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร
  หล่อลื่นและเคลือบผิวในกระเพาะอาหาร
  เอนไซม์ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้น
6. ฟันแท้ของคนมีตั้งแต่ 28 ถึง 32 ซี่ ฟันที่ทำให้จำนวนแตกต่างกันคือฟันในข้อใด
  canine
  molar
  premolar
  ถูกเฉเพาะข้อ ก กับข้อ ค
7. ข้อควรปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องคือข้อใด ?
  ลือกรับประทานอาหารที่ชอบเป็นประจำ.
  เลือกรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่มีราคาแพง.
  เลือกรับประทานอาหารผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษเท่านั้น.
  เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
8. เอนไซม์ในน้ำลายเราเรียกว่าอะไร
  เปปซิน.
  เรนนิน.
  ไทยาลิน.
  ไลเปส
9. การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
  การทำให้มีขนาดเล็ก.
  การที่อาหารเคลื่อนผ่านทางเดินอาหาร.
  การแปรสภาพของอาหาร.
  การทำให้อาหารที่มีอนุภาคใหญ่มีขนาดเล็กลง
10. อะไมเลส จะทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  ย่อยได้มากกว่า 1 ชนิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS