ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4

ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Find the word which has the same vowel sound as ?car?.
  grand
  flat
  capital
  marble
2. A ..................... is a pet.
  bear
  sheep
  goat
  bird
3. We buy things at the ............... .
  market
  farm
  village
  river
4. There are many animals in the .................... .
  village
  big farm
  big city
  capital
5. We get on the bus at the .......... .
  bank
  bus station
  market
  temple
6. There are many ................ in the village.
  building
  cars
  farms
  buses
7. At the temple we can see ........... .
  monks
  students
  teachers
  doctors
8. We eat food at the ............. .
  playground
  palace
  hospital
  restaurant
9. Find the word which has the different vowel sound.
  rice
  live
  field
  hill
10. People watch the movies at the ................. .
  cinema
  hospital
  shop
  school
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS