แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.6 PRE O-NET

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลประเภทใด มีความต้องการแคลเซียมปริมาณต่อวันมากที่สุด
  หญิงให้นมบุตร
  หญิงตั้งครรภ์
  เด็กอายุ 7 -8 ปี
  ทารก
2. จากการสังเกตพบว่าพืชที่ปลูกในบ้านจะมีใบซีดกว่าพืชที่ปลูกกลางแจ้ง ขั้นตอนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในขั้นแรก ควรทำอย่างไร
  สรุปว่าแสงทำให้ใบพืชมีสีเขียว
  ตั้งสมมติฐานว่าแสงอาจมีผลต่อคลอโรฟิลล์
  พิจารณาว่าใบซีดเกิดจากใบขาดแสง
  ตั้งปัญหาว่าแสงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดใบซีดหรือไม่
3. เมื่อฟิวส์ในบ้านขาดต้องทำอย่างไร
  เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ทันที
  ยกสะพานไฟแล้วแจ้งช่างไฟฟ้า
  หาสาเหตุและแก้ไขก่อนเปลี่ยนฟิวส์
  เปลี่ยนขนาดฟิวส์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
4. ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  เพิ่มความแปรผันของประชากร
  สิ่งมีชีวิตเพศผู้เพศเมียแยกกันเป็น 2 ตัว
  เกี่ยวข้องกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย
  มีการรวมตัวกันของนิวเคลียสจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียได้เป็นไซโกต
5. การป้องกันอัคคีภัย ควรทำอย่างไร
  ต่อสายดิน
  ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
  ใช้ฟิวส์ให้ถูกขนาด
  ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
6. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ
  หมู่บ้านจัดสรรควรสร้างบ่อดักไขมัน
  การลดการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
  การติดตั้งกังหัน เพื่อให้ก๊าซออกซิเจนแก่น้ำ
  การให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชน ทั่วไปในการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
7. การติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกรถยนต์เพื่อป้องกันสิ่งใด
  การนำความร้อน
  การพาความร้อน
  การแผ่รังสีความร้อน
  การไม่ให้ภายนอกมองเห็น
8. มนุษย์จะสามารถขึ้นไปสู่อวกาศได้ต้องมีการทดสอบอย่างไร
  ส่งดาวเทียมไปสำรวจ
  ส่งสิ่งมีชีวิตไปทดสอบ
  จำลองสภาพอวกาศในห้องทดลอง
  ส่งอุปกรณ์ไปตรวจสอบ
9. ในการส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือข้อใด
  ค่าใช้จ่าย
  สิ่งที่ค้นพบ
  ชื่อเสียง
  ความปลอดภัย
10. เมื่อนักเรียนสงสัยว่าสารละลายที่พบเป็นกรดหรือด่าง จึงทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้นวิธีการนี้คือขั้นตอนใดของวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  การสังเกต
  การตั้งสมมติฐาน
  การทดสอบสมมติฐาน
  การสรุปผลการทดลอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS