แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.6 PRE O-NET

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือข้อใด
  ค่าใช้จ่าย
  สิ่งที่ค้นพบ
  ชื่อเสียง
  ความปลอดภัย
2. การผสมพันธุ์ของพืชในข้อใดที่มีโอกาสกลายพันธุ์
  ต้นกล้วยที่แตกหน่อ
  ส้มที่เจริญมาจากเมล็ด
  มะม่วงที่ได้จากการตอนกิ่ง
  กล้วยไม้ที่ได้จากการแบ่งเซลล์เดิม
3. ข้อใดก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุด
  ใช้สายไฟที่ชำรุด
  เดินสายไฟไม่เป็นระเบียบ
  เดินสายไฟโดยร้อยผ่านทางท่อ
  ใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่เกินไป
4. บุคคลประเภทใด มีความต้องการแคลเซียมปริมาณต่อวันมากที่สุด
  หญิงให้นมบุตร
  หญิงตั้งครรภ์
  เด็กอายุ 7 -8 ปี
  ทารก
5. การป้องกันอัคคีภัย ควรทำอย่างไร
  ต่อสายดิน
  ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
  ใช้ฟิวส์ให้ถูกขนาด
  ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
6. การติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกรถยนต์เพื่อป้องกันสิ่งใด
  การนำความร้อน
  การพาความร้อน
  การแผ่รังสีความร้อน
  การไม่ให้ภายนอกมองเห็น
7. บริเวณใดอาจทำให้น้ำฝนที่ตกลงมามีสมบัติเป็นฝนกรดมากที่สุด
  บริเวณบ้านจัดสรร
  บริเวณชุมชนแออัด
  บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
  บริเวณตลาดร้านค้า
8. ความร้อนจากร่างกายเกิดจากกระบวนการใด
  ขับถ่าย
  หายใจ
  เผาผลาญสารอาหาร
  แลกเปลี่ยนก๊าซ
9. เมื่อฟิวส์ในบ้านขาดต้องทำอย่างไร
  เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ทันที
  ยกสะพานไฟแล้วแจ้งช่างไฟฟ้า
  หาสาเหตุและแก้ไขก่อนเปลี่ยนฟิวส์
  เปลี่ยนขนาดฟิวส์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
10. ถ้าในกระเพาะอาหารไม่สามารถสร้างกรดเกลือ (HCL) ได้ อาหารประเภทใดจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยน้อยที่สุด
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
  เกลือแร่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS