ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5

ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A: What grade is she in? B: ??????????????????????.

  She´s in the 5th grade.
  She´s ten years old.
  She´s twenty-eight kilos.
  She has five baht.
2. Tom call to Jack. He tries to call Jack, but Tom cannot contact Jack. What´s wrong?
  The line´s busy.
  There´s no answer.
  The telephone isn´t working.
  It´s ringing.
3. Hippopotamus is ??????????than pig.
  longer
  smaller
  fatter
  bigger
4. A: ????????????. B: Her best friend´s Lisa.

  What´s her name?
  Where does she study?
  What does she like to do?
  Who´s her best friend?
5. Bee is ???????????than bird.
  shorter
  smaller
  longer
  bigger
6. A: What´s her name? B: ????????.............

  Her name´s Anne.
  Her name´s Lisa.
  Her name´s Ginger.
  Her name´s Kate.
7. Giraffe is ???????????than horse.
  taller
  shorter
  longer
  bigger
8. A: ????????????. B: She´s ten years old.

  How does she do?
  How tall is she?
  How does she weigh?
  How old is she?
9. A: ??????????????..??. B: She likes to do gymnastics.

  What are you doing?
  Where does she study?
  What does she like to do?
  How old is she?
10. A: Does she have any brothers or sisters? B: ????????????.

  Yes, she does.
  Yes, she have.
  No, she doesn´t.
  No, she haven´t.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS