วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลใดต่อไปนี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด
  สารัส Hack ข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่ง
  พรสุดาลบข้อมูลที่ไม่ใช่ของตนออกจากเครื่อง
  ริณณี ใช้ E-mail ส่งหาเพื่อนหลาย ๆ คนแทนการส่งจดหมายธรรมดา
  อารีรัตน์เก็บจดหมายที่เพื่อนส่งมาทุกฉบับ
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนคือข้อใด
  การใช้ e-learning
  การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง
  การชำระภาษีออนไลน์
  การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3. อีเมลคืออะไร
  ส่งข้อความ แนบไฟล์ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว
  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  พิมพ์ข้อความ
  ไม่มีข้อถูก
4. พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีความรับผิดชอบด้านใดบ้าง
  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและเครือข่ายได้ถูกต้อง
  เป็นการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่มีระยะห่างอย่างต่ำ 5 เมตร
  เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสายเคเบิลเท่านั้น
  เป็นการทำงานร่วมกันของเครื่องคอมพิวเตอร์
6. ใครใดคือ ?พลเมืองดิจิทัล?
  เอเล่นเฟสบุ๊คเป็นประจำ
  บีดู youtube ทุกวัน
  ซีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลเป็นประจำได้อย่างปลอดภัย
  ดีมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสร้างแชร์เพจต่างๆได้
7. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองสามารถแบ่งออกเป็นกี่แนวคิด
  2 แนวคิด
  3 แนวคิด
  4 แนวคิด
  5 แนวคิด
8. ข้อใดคือนิยามความเป็นพลเมืองดิจิทัล
  มิติด้านความรู้เกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศ
  มิติด้านจริยธรรม
  มิติด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของ เศรษฐกิจดิจิทัล
  เพิ่มผลิตผลการผลิต
  ลดความเหลือมล้ำ
  ขยายความร่วมมือ รัฐเอกชน และพลเมือง
  สินค้าบริการผิดกฎหมาย
10. โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
  พิมพ์เอกสาร
  วาดรูปภาพ
  คำนวณ
  จัดรูปแบบเอกสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS