วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
  สามารถใส่เสียงเพื่อประกอบภาพได้
  สามารถเป็นโปรแกรมนำเสนองานต่าง ๆ ได้
  สามารถสร้างและออกแบบภาพกราฟิกได้
  สามารถเขียนคำสั่งการทำงานได้
2. ข้อใดคือการแทรกไฟล์ Flash
  การนำภาพเคลื่อนไหวมาตกแต่งบนหน้าเว็บเพจ
  การแทรกรูปภาพ
  การนำไฟล์เสียงมาตกแต่งให้กับหน้าเว็บเพจ
  การนำไฟล์วิดีโอมาตกแต่งให้กับหน้าเว็บเพจ
3. ในการเชื่อมโยงหน้าเว็บบล็อกเข้าด้วยกันจะต้องเข้าไปที่เมนูใด
  หน้าเว็บ>สร้างเว็บใหม่>แก้ไข
  ทีม>ปรับแต่งฬ>แก้ไข
  รูปแบบ>พาดทุกคอลัมน์>แก้ไข
  การตั้งค่า>พื้นฐาน>แก้ไข
4. จากคำสั่งนี้/ img src= "pic.png" width= "100px" height= "100"/ มีความหมายตามข้อใด
  แทรกรูปภาพที่ชื่อ pic.png กว้าง 100 px สูง 100 px
  แทรกวิดีโอที่ชื่อ pic.png กว้าง 100 px สูง 100 px
  แทรกไฟล์ Flash ที่ชื่อ pic.png กว้าง 100 px สูง 100 px
  แทรกรูปภาพที่ชื่อ pic.png กว้าง 100 px สูง 100 px มีเส้นขอบ
5. หากต้องการเปลี่ยนคอลัมน์และความกว้างของ Blogger ต้องเข้าไปที่เมนูคำสั่งใด
  เครื่องมือออกแบบธีม
  ดูบล๊อกของคุณ
  สถิติ
  ความคิดเห็น
6. Manage Site คือข้อใด
  สร้างไฟล์ใหม่
  การจัดการข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้
  การเตรียมพื้นที่จัดเก็บไฟล์เอกสารทั้งหมด
  สร้างเว็บไซต์ด้วยแม่แบบ
7. ข้อใดคือความหมายของเว็บบล็อก
  เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปที่จะต้องใช้โปรแกรมในการออกแบบ
  เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่งซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน
  เป็นเว็บไซต์ที่จะต้องใช้คำสั่งในการออกแบบทั้งหมด
  เป็นเว็บไซต์ที่ต้องชำระเงินค่าบริการก่อนทำการสร้างเว็บ
8. Upload มีความหมายตรงกับข้อใด
  การนำข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) มายังเครื่องลูกข่าย (Client)
  การนำข้อมูลฝากไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (Server)
  การแสดงข้อมูลบน Web Browser
  การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย (Client) ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server)
9. ข้อใดคือการ Upload
  การคัดลอกไฟล์เพลงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือ
  การโพสต์รูปขึ้น Facebook
  การบันทึกไฟล์รูปภาพจาก Google มายังเครื่องคอมพิวเตอร์
  การรีเฟรชหน้าเว็บ
10. ข้อใดหมายถึง Portable Network Graphics (.PNG)
  รูปแบบไฟล์ที่มีขนาดเล็กและมีคุณภาพต่ำ สามารถเคลื่อนไหวได้
  รูปแบบไฟล์ภาพที่นิยมนำมาใช้ในการปรับแต่งภาพ สามารถทำให้พื้นหลังของภาพโปร่งใสได้
  รูปแบบของไฟล์ภาพที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงสามารถเรียกดูได้ทุกเว็บเบราว์เซอร์
  รูปแบบของไฟล์วิดีโอแบบ 3 มิติ สามารถแสดงบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้ดี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS