วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดบอกความหมาย Hub ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น
  อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง
2. ข้อใดบอกความหมายของระบบดาวเทียม ได้ถูกต้องที่สุด
  การรับส่งสัญญาณจากดาวเทียมประเภทค้างฟ้า
  การรับส่งสัญญาณภาคพื้นดินที่มีเสาสูงมากๆ
  เป็นเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ที่นิยมใช้ใน WAN
  เป็นเทคโนโลยีที่ให้บริการในการสื่อสารข้อมูลดิจิตอล โดยใช้เครือข่ายสายโทรศัพท์ที่มีอยู่
3. ข้อใดบอกถึงลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ ได้ถูกต้องที่สุด
  การเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
  มีคอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องลูก
4. ข้อใดบอกความหมาย Bridge ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น
  อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
5. ข้อใดบอกความหมายของ Wireless Access Points ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์กระจายและเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
  อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง
6. การเรียงสายแบบ 568B มีวิธีการเรียงสีแบบใด
  1. ส้ม 2. ขาวส้ม 3. ขาวเขียว 4. น้ำเงิน 5. ขาวน้ำเงิน 6. เขียว 7. ขาวน้ำตาล 8. น้ำตาล
  1. ขาวส้ม 2. ส้ม 3. ขาวเขียว 4. น้ำเงิน 5. ขาวน้ำเงิน 6. เขียว 7. น้ำตาล 8. ขาวน้ำตาล
  1. ขาวส้ม 2. ส้ม 3. ขาวเขียว 4. ขาวน้ำเงิน 5. น้ำเงิน 6. เขียว 7. ขาวน้ำตาล 8. น้ำตาล
  1. ขาวส้ม 2. ส้ม 3. ขาวเขียว 4. น้ำเงิน 5. ขาวน้ำเงิน 6. เขียว 7. ขาวน้ำตาล 8. น้ำตาล
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าหัว RJ45 ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  1.สายแลน(Cat5e) 2.คีมเข้าหัวRJ 45 3.หัวแลนRJ45 4.อุปกรณ์วัดสัญญาณ
  1.สายแลน(Cat5e) 2.คีมเข้าหัวRJ 45 3.กรรไกร 4.ไขควงปากแฉก
  1.สายแลน(Cat5e) 2.คีมเข้าหัวRJ 45 3.อุปกรณ์วัดสัญญาณ 4.คัตเตอร์
  1.สายแลน(Cat5e) 2.มีคัตเตอร์ 3.ไม้บรรทัด 4.หัวแลนRJ45
8. ข้อใดบอกถึงความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
  การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน
  รูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพของคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามคำสั่ง
  รูปแบบการทำงานร่วมกันในสถานที่ต่าง ๆ
9. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเครือข่ายพื้นฐาน
  สายสัญญาณ
  โปรโตคอล
  เอกสารประกอบ
  เครื่องคอมพิวเตอร์
10. ขั้นตอนใดเป็นการเข้าหัวสายแลน RJ45 แบบ 568B ที่ถูกต้องที่สุด
  1.ปลอกสายแลน 2.จัดเรียงสายแบบ568B 3.ต่อสายเข้ากับหัวRJ45 4.นำคีมมาเข้าหัว 5.ทดสอบสัญญาณ
  1.ปลอกสายแลน 2.จัดเรียงสายแบบ568B 3.นำคีมมาเข้าหัว 4.ทดสอบสัญญาณ
  1.ปลอกสายแลน 2.นำคีมมาเข้าหัว 3.ทดสอบสัญญาณ 4.ตัดหัวแลนทิ้งไป
  1.ปลอกสายแลน 2.จัดเรียงสายแบบ568B 3.ต่อสายเข้ากับหัว RJ45 4.นำคีมมาเข้าหัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS