วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 3

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  ไม่ระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูล
  พิจารณาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้
  อ้างอิงแหล่งที่มา
  ระบุวันที่เผยแพร่ และครั้งที่ปรับปรุง
2. ข้อใด หมายถึง Hyper Link
  หน้าแรกของเว็บไซต์เหมือนเป็นสารบัญคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้น
  การเชื่อมโยงของเว็บเพจหรือเอกสารภายในเว็บเพจต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
  ชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
  มีการจดทะเบียนกับองค์กรต่างๆ
3. เทคนิคในการค้นหา มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  2 ประเภท Basic Search, Advanced Search
  2 ประเภท Image Search, News Search
  3 ประเภท Google Search, Image Search, Advanced Search
  3 ประเภท Basic Search, Number Search, Image Search
4. ข้อใด คือเว็บไซต์ปลอม
  https:// twitter.com
  https:// facebook.com
  https:// instragram.com
  ไม่มีข้อใดถูก
5. Router มีหลักการทำงานอย่างไร
  ระบบการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ และคลื่นไมโครเวฟ
  เปลี่ยนรูปแบบสัญญาณข้อมูลระหว่างอะนาล็อกและดิจิทัล
  สายสัญญาณชนิดหนึ่งที่ทำจากเส้นใยพิเศษ
  ผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไป
6. ข้อใด จัดเป็นองค์ประกอบของอินเทอร์เน็ต
  Optical Fiber
  Mouse
  Microchip
  Microscope
7. ข้อใด ไม่ใช่ เคล็ดลับสังเกตข่าวปลอม
  สงสัยข้อความพาดหัว
  ดูรายงานข่าวเปรียบเทียบจากเว็บอื่น ๆ
  ไม่จำเป็นต้องเช็ควันที่ และแหล่งที่มาให้ยุ่งยาก
  เช็กว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่
8. มิกกี้อยากกินอาหารเกาหลี แต่เลือกไม่ได้ว่าจะสั่งแบบไหน ทั้ง 2 เมนู จะต้องค้นหาบน Google ว่าอย่างไร
  “อาหารเกาหลี”
  อาหารเกาหลี*
  อาหารเกาหลี บิบิมบับ OR รามยอน
  อาหารเกาหลี NOT อาหารจีน
9. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีเลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ
  ลงท้ายด้วย .ac.th , .or.th , .go.th , .co.th
  สังเกตวันที่เผยแพร่ข้อมูล
  สังเกตข้อมูลย่อๆ
  ใส่ไข่ ข้อมูลเกินความเป็นจริง
10. ข้อใด เรียงละดับคาถารู้เท่าทันสื่อได้อย่างถูกต้อง
  ทำ > หยุด > ถาม > คิด
  คิด > ถาม > ทำ > หยุด
  ถาม > คิด > หยุด >ทำ
  หยุด > คิด > ถาม > ทำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS