แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายกษัตริย์ต่างเมือง
  เพื่อสวามิภักดิ์
  เพื่อขอความช่วยเหลือ
  เพื่อแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน
  เพื่อขอเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์
2. ข้อใดคือความหมายของกวีนิพนธ์
  ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์
  คำประพันธ์ที่กวีแต่ง
  คำประพันธ์ที่ได้รับยกย่องว่าดีเด่น
  คำประพันธ์ที่กวีแต่งขึ้นอย่างมีศิลปะ
3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของกลอนดอกสร้อย
  แต่ละวรรคมี ๔ ? ๕ คำ
  วรรคแรกใช้เอ๋ยที่คำที่ ๒
  ๑ บทมี ๘ วรรคหรือ ๔ คำกลอน
  คำสุดท้ายของบทใช้คำว่า เอย หรือไม่ใช้ก็ได้
4. ข้อใดเขียนภาษาต่างประเทศถูกต้อง
  เอนทรานซ์
  ฟลูออไรน์
  บราวน์
  ดัมเมเยอร์
5. งิ้วจีนมีลักษณะคล้ายกับการแสดงของไทยในข้อใด
  จำอวด
  ลิเก
  ละคร
  ภาพยนต์
6. คำแสดงการเปรียบเทียบในบทดอกสร้อยนี้คือข้อใด
  นกแสก
  ดวงจันทร์
  เหมือน
  ฟ้อง
7. ความเร็วบัส 1 MHz สามารถรับส่งข้อมูลได้เท่าไร
  "100,000 ครั้งต่อวินาที"
  "1,000,000 ครั้งต่อวินาที"
  "10,000,000 ครั้งต่อวินาที"
  "100,000,000 ครั้งต่อวินาที"
8. ?เขาว่าชาติมอญแล้ว ในท้องมีเคียวคนละเจ็ดเล่ม? ข้อความนี้มีความหมายตรงกับข้อใด
  คนมอญมีความฉลาดหลักแหลม
  คนมอญมีความขยัน ทำมาหากิน
  คนมอญมีความเชี่ยวชาญในการทำนา
  คนมอญมีเล่ห์กลอุบายมาก
9. ข้อใดไม่ใช่หมวดในคำราชาศัพท์
  หมวดเครือญาติ
  หมวดเครื่องใช้
  หมวดสัตว์
  หมวดร่างกาย
10. ข้อใดมีความสัมพันธ์ตรงกับคำว่า ?บวชพระ?
  อุปสมบท
  บรรพชา
  อุปัชฌาย์
  ไทยทาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS