แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายกษัตริย์ต่างเมือง
  เพื่อสวามิภักดิ์
  เพื่อขอความช่วยเหลือ
  เพื่อแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน
  เพื่อขอเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์
2. แนวคิดหลักเรื่อง รำพึงในป่าช้า คือข้อใด
  คนเราไม่ควรยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์
  ทุกคนเกิดมาต้องตาย
  ความตายเป็นที่สุดท้ายแห่งชีวิตมนุษย์
  เมื่อตายมีแต่ความดี ความชั่ว เท่านั้นที่จะติดตัวไป
3. กาพย์สุรางคนางค์
  ยิ้ม
  ทำจิตใจให้มั่นคง
  ชื่นชมกัน
  ร้องเพลง
4. กาพย์สุรางคนางค์
  ยิ้ม
  ทำจิตใจให้มั่นคง
  ชื่นชมกัน
  ร้องเพลง
5. ข้อใดคือความหมายของกวีนิพนธ์
  ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์
  คำประพันธ์ที่กวีแต่ง
  คำประพันธ์ที่ได้รับยกย่องว่าดีเด่น
  คำประพันธ์ที่กวีแต่งขึ้นอย่างมีศิลปะ
6. คำที่พระภิกษุใช้เรียกแทนตัวเอง คือคำใด
  เตง
  กระผม
  เขา
  อาตมา
7. เรื่องราชาธิราช ตอนพลายประกายมาศ ให้ความรู้ในข้อใดมากที่สุด
  การปกครอง
  การสงคราม
  ไสยศาสตร์
  เศรษฐกิจ
8. ถ้าต้องการเขียนถึงความงามของคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ควรใช้โวหารในข้อใดเขียน
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  เทศนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
9. epiglottis หรือฝาปิดกล่องเสียงทำหน้าที่อย่างใดในระบบย่อยอาหาร
  กั้นอาหารเอาไว้ในกระเพาะในช่วงย่อยอาหาร
  เป็นแหล่งสร้างเอนไซม์สำคัญ
  กั้นอาหารไม่ให้ลงไปยังปอด
  ทำหน้าที่ดูดซึมอาหาร
10. ลำไส้เล็กมีหน้าที่แตกต่างจากทางเดินอาหารส่วนอื่น คือ
  มีการดูดซึมน้ำและเกลือแร่
  มีการย่อยโปรตีนและน้ำตาล
  มีการย่อยแป้งเป็นน้ำตาล
  มีการย่อยไขมัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS