แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อปฏิบัติแรกของการทำโครงงานคือข้อใด
  วางแผนขั้นตอนงาน
  คิดและเลือกหัวเรื่อง
  เตรียมงบประมาณ
  จัดหาวัสดุอุปกรณ์
2. ?จะขอพันธุ์ฟักแฟงแตงน้ำเต้า ที่ออเจ้าไปปลูกในไร่ข้า? ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
  มาขอพันธุ์ผักต่างๆ ไปปลูก
  มาขอแลกเปลี่ยนพันธุ์ผักต่างๆ ไปปลูก
  นำลูกชายมาใช้สอย
  มาเจรจาขอลูกสาวเขาให้ลูกชายตน
3. ข้อใดคือลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาพย์ห่อโคลง
  กาพย์ฉบัง ๑ บท สลับโคลงสี่สุภาพ ๑ บท
  กาพย์ฉบัง ๒ บท สลับโคลงสี่สุภาพ ๑ บท
  กาพย์ยานี ๑ บท สลับโคลงสี่สุภาพ ๑ บท
  กาพย์ยานี ๒ บท สลับโคลงสี่สุภาพ ๑ บท
4. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายกษัตริย์ต่างเมือง
  เพื่อสวามิภักดิ์
  เพื่อขอความช่วยเหลือ
  เพื่อแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน
  เพื่อขอเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์
5. ?ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่าผม? ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีลักษณะอย่างไร
  พูดส่อเสียด
  พูดดูถูกผู้ฟัง
  พูดหลอกลวง
  พูดยกตนข่ม
6. การเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ต้องเรียนรู้อะไร
  เรียนรู้คำ
  เรียนรู้วิธี
  เรียนรู้ความหมาย
  ข้อก.และข.ถูก
7. ข้อใดคือความหมายของกวีนิพนธ์
  ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์
  คำประพันธ์ที่กวีแต่ง
  คำประพันธ์ที่ได้รับยกย่องว่าดีเด่น
  คำประพันธ์ที่กวีแต่งขึ้นอย่างมีศิลปะ
8. ทางเดินอาหารส่วนใดของคนถือว่ามีกระบวนการย่อยทางเคมีที่แท้จริง เป็นส่วนแรก
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ไส้ตรง
9. ทางเดินอาหารส่วนใดของคนถือว่ามีกระบวนการย่อยทางเคมีที่แท้จริง เป็นส่วนแรก
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ไส้ตรง
10. ข้อใดเขียนภาษาต่างประเทศถูกต้อง
  เอนทรานซ์
  ฟลูออไรน์
  บราวน์
  ดัมเมเยอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS