แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อปฏิบัติแรกของการทำโครงงานคือข้อใด
  วางแผนขั้นตอนงาน
  คิดและเลือกหัวเรื่อง
  เตรียมงบประมาณ
  จัดหาวัสดุอุปกรณ์
2. จากข้อ ๗๓ คำประพันธ์ที่ขีดเส้นใต้ให้คุณค่าทางวรรณศิลป์ด้านใด
  มีการใช้เป็น
  ใช้คำศัพท์ง่าย
  มีการใช้เสียงสัมผัสใน
  มีการใช้คำที่มีความหมายชัดเจน
3. ข้อใดคือหัวข้อโครงงานประเภทสำรวจ
  การประดิษฐ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา
  การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
  การใช้คำคะนองในหนังสือพิมพ์
  การศึกษาคำซ้อนในวรรณคดีไทย
4. แนวคิดหลักเรื่อง รำพึงในป่าช้า คือข้อใด
  คนเราไม่ควรยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์
  ทุกคนเกิดมาต้องตาย
  ความตายเป็นที่สุดท้ายแห่งชีวิตมนุษย์
  เมื่อตายมีแต่ความดี ความชั่ว เท่านั้นที่จะติดตัวไป
5. อินทรชิต มีความสัมพันธ์กับทศกัณฐ์อย่างไร
  เป็นน้อง
  เป็นลูก
  เป็นหลาน
  เป็นทหารเอก
6. ส่วนใดของลำไส้เล็ก ที่มีการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วมากที่สุด
  ดูโอดีนัม
  เจจูนัม
  ไอเลียม
  พิลอริก
7. เหตุใดจึงต้องให้ช้างกินเหล้าก่อนการออกรบตามที่กล่าวไว้ในราชาธิราช ตอนพลายประกายมาศ
  ให้ช้างเกิดความฮึกเหิม
  ให้ช้างทำตามประเพณี
  ให้ช้างเข้ากับครวญช้างได้
  ให้ช้างตกมันจะได้มีพละกำลังในการต่อสู้
8. ?ขุนช้างได้ฟังอ้ายไทว่า ดังใครเอาดาบผ่ากระบาลหัว?คำประพันธ์นี้แสดงความรู้สึกใด
  เสียใจ
  โกรธ
  เคียดแค้น
  อาลัยอาวรณ์
9. "คำใดที่ไม่ใช้คำว่า""พระ""นำหน้าคำนามทั่วไป"
  โรค
  เก้าอี้
  ตำหนัก
  เสื้อผ้า
10. เรื่องราชาธิราช ตอนพลายประกายมาศ ให้ความรู้ในข้อใดมากที่สุด
  การปกครอง
  การสงคราม
  ไสยศาสตร์
  เศรษฐกิจ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS