การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ป.6

การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เทคนิคการค้นหาข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบไปด้วยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบ้าง
  เครื่องหมายบวก อัญประกาศ จุลภาค
  อัญประกาศ เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ
  สัญประกาศ เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ
  เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ เครื่องหมายคูณ
2. ตะวันต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว โดยต้องการให้เว็บไซต์แสดงข้อมูลในภาคเหนือหรือภาคกลางก็ได้ตะวันควรใช้คำค้นหาว่าอย่างไร
  สถานที่ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง ?สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
  สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง OR สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
  สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง NOT สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
3. ข้อใดกล่าวถึงส่วนท้ายของชื่อเว็บไซต์ผิด
  เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .mi.th เป็นเว็บไซต์ทางการค้า
  เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .ac.th เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา
  เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ
  เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .or.th เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
4. ข้อใดกล่าวถึงการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลไม่ถูกต้อง
  ตรวจสอบชื่อผู้เขียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
  ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักภาษา
  ตรวจสอบการอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อให้รู้ว่านำข้อมูลมาจากแหล่งใด
  ตรวจสอบวันที่เผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด
5. เป้งควรใช้เทคนิคใดในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยค
  การค้นหาโดยใช้ตัวดำเนินการ
  การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายลบ
  การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายบวก
  การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
6. การกระทำของบุคคลใด ที่ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
  ปลาค้นหาข้อมูลโดยเลือกเว็บไซต์ที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
  ไก่หาข้อมูลหลาย ๆ เว็บไซต์แล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
  เสือหาข้อมูลจากบล็อกที่มีนักศึกษาเขียนความคิดเห็นส่วนตัวไว้
  กุ้งตรวจสอบวันที่เผยแพร่ข้อมูลทุกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย
7. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ถูกต้อง
  ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์ ตัวอย่างข้อมูล ที่มาของข้อมูล
  ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
  ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูล ประเภทของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
  ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูล ประเภทของข้อมูล ภาพของข้อมูล
8. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูง
  แสดงผลลัพธ์ตามภาษาได้
  แสดงผลลัพธ์ตามภูมิภาคได้
  เลือกวันที่เผยแพร่ข้อมูลได้
  แสดงผลลัพธ์ได้อย่างหลากหลาย
9. ข้อใดเรียงลำดับการเข้าสู่หน้าต่างการค้นหาขั้นสูงได้ถูกต้อง

  3) 1) 2) 4)
  2) 3) 1) 4)
  1) 2) 3) 4)
  4) 2) 3) 1)
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูล
  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เยอะที่สุด
  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ
  เพื่อให้ได้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS