แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมาก คือข้อใด?
  การสำรวจ
  การใช้มาตราส่วนประเมินค่า
  การวัดแบบไม่วุ่นวาย
  การใช้ Projective Technique
2. เหฏฐิมทิส คือ ทิศเบื้องใด
  บน
  ซ้าย
  ล่าง
  ขวา
3. การแสดงละครสัตว์เริ่มเวลา 13.15 น. ใช้เวลาในการแสดง 1 ชั่วโมง 55 นาที การแสดงนี้จะเลิกเวลาใด
  15.00 น.
  15.10 น.
  15.15 น.
  15.30 น.
4. ข้อใดคือ เวลาการชักธงชาติในวันทำการปกติของสถานศึกษา
  ขึ้น 8.00 น. ลง 16.30 น.
  ขึ้น 8.30 น. ลง 16.30 น.
  ขึ้น 8.30 น. ลง 18.00 น.
  ขึ้นเวลาเรียน ลง 18.00 น.
5. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท แสดงถึงวัฒนธรรมในด้านใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
6. ถุงเท้า : รองเท้า => ? : ?
  เข็มขัด : กระเป๋า
  ช้อมส้อม : ตะเกียบ
  แว่นตา : นาฬิกา
  ตุ้มหู : แหวน
7. ในกระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียนด้านใด
  ความสนใจ
  ความถนัด
  ความรู้
  ถูกทั้ง ก และ ข
8. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ด้าน
  6 ด้าน
  8 ด้าน
  11ด้าน
  15 ด้าน
9. ข้อใดไม่ใช่การวัดทางตรง
  ส่วนสูง
  น้ำหนัก
  ระยะทาง
  ทักษะ
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สส. ให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับตั้งแต่ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญบังคับใช้
  60 วัน
  90 วัน
  120 วัน
  150 วัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS