แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประธานกรรมการคุรุสภา คือใคร?
  รัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคุรุสภา
  ผู้ทรงวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
2. ความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะยาว ตรงกับข้อใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาตามอัธยาศัย
3. หมวกแห่งความคิดเป็นแนวคิดของผู้ใด
  Bloom
  Edward de Bono
  Skinner
  Thorndrike
4. กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนกำหนดเวลาไว้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามข้อใด
  ปีละ 120 ชั่วโมง
  ปีละไม่ น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
  ปีละ 360 ชั่วโมง
  ปีละไม่ น้อยกว่า 360 ชั่วโมง
5. ข้อใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ ตามพ.ร.บ. การศึกษา 2542?
  คณาจารย์
  วิทยากรพิเศษ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถูกทุกข้อ
6. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปลัดจังหวัด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
7. การแสดงละครสัตว์เริ่มเวลา 13.15 น. ใช้เวลาในการแสดง 1 ชั่วโมง 55 นาที การแสดงนี้จะเลิกเวลาใด
  15.00 น.
  15.10 น.
  15.15 น.
  15.30 น.
8. คุณครูอุ้ยจะจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ จะจัดตรงกับข้อใด
  วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
  วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี
  วันที่ 2 เมษายนของทุกปี
  วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
9. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
  รัฐมนตรีว่าการฯ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ส.พ.ฐ.
  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
10. "เขาเป็นคนฉลาด บอกเขาสั้นๆเขาก็ทำตามได้ไม่ต้องบอก??สำนวนใดเหมาะสมที่สุดสำหรับเติมในช่องว่าง
  แจงสี่เบี้ย
  จ้ำจี้จ้ำไช
  ปากเปียกปากแฉะ
  ชักแม่น้ำทั้งห้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS