แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความรอบรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
  ผมจะดื่มกาแฟวันละ 2 แก้ว
  กาแฟช่วยให้ร่างกายสดชื่น
  ผมจะใส่น้ำตาลไม่ได้เพราะผมเป็นเบาหวาน
  วัยผมนี่ใส่กาแฟ ช้อนเดียวพอนะ
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตามข้อใด
  ดีเยี่ยม ดีและผ่าน
  ดีเยี่ยม ดีและปรับปรุง
  ดีเยี่ยม ดีและพอใช้
  ผ่าน และไม่ ผ่าน
3. ข้อใดคือความหมายของเด็ก
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 ถึงย่างเข้าปีที่ 15
  เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
  เด็กที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี
4. การปฏิบัติต่อเด็กให้คำนึงถึงสิ่งใด เป็นสำคัญ
  อายุ
  เพศ
  ความยินยอม
  ประโยชน์สูงสุดของเด็ก
5. แบบ ปพ.ตามข้อใดที่ใช้เป็นการสื่อสาร ระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองนักเรียน
  แบบ ปพ.5.
  แบบ ปพ.6.
  แบบ ปพ.7.
  แบบ ปพ.8
6. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปลัดจังหวัด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
7. ใครเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เลขาธิการสพฐ.
  ผอ.สพท.
  ผอ.สถานศึกษา
  ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
8. จำนวน สส แบบบัญชีรายชื่อ รวมกันทุกพรรคการเมืองไม่เกินกี่คน
  500 คน
  350 คน
  200 คน
  150 คน
9. หนังสือราชการแบ่งได้กี่ชนิด
  6 ชนิด
  7 ชนิด
  8 ชนิด
  9 ชนิด
10. กรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ผู้มีอำนาจอาจสั่งให้บุคคลนั้นได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุครบ กี่ปีบริบูรณ์
  ๒๐ ปี
  ๒๒ ปี
  ๒๕ ปี
  ๒๖ ปี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS