ความรู้เบื่องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ความรู้เบื่องต้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานด้านใด
  ด้านการตัดต่อวิดีโอ
  ด้านการสร้างภาพวาดและการ์ตูน
  ด้านการตบแต่งภาพกราฟิก
  ด้านการสร้างเว็บไซต์
2. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับแสดงความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
  Filter
  View
  Window
  Help
3. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับปรับแต่งภาพให้มีรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
  Filter
  View
  Window
  Help
4. พาเนล (Panel)มีหน้าที่ทำอะไร
  ใช้สำหรับจัดการกับภาพ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่
  เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างงานกราฟิก โดยการเปิดไฟล์ภาพเพื่อแก้ไขบนพื้นที่ใช้งาน
  เป็นส่วนที่แสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับภาพ
  เป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์ภาพที่เปิดใช้งานอยู่
5. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับจัดการเกี่ยวกับเลเยอร์
  File
  Edit
  Image
  Layer
6. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับแก้ไขภาพ
  File
  Edit
  Image
  Layer
7. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับเลือกเปิดปิดพาเนล
  Filter
  View
  Window
  Help
8. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับจัดการภาพ
  File
  Edit
  Image
  Layer
9. ความหมายของเลเยอร์ (Layer)
  ชิ้นงานย่อย หรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือ ชั้นของชิ้นงานใหญ่
  ปรับแต่งสีให้กับภาพ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือสีที่ผิดเพี้ยน
  ใช้สำหรับกำหนดการตกแต่งรูปแบบต่าง ๆ ที่โปรแกรมกำหนดขึ้นมา
  การตกแต่งสีให้กับรูปแบบข้อความ
10. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับจัดการกับไฟล์ภาพในลักษณะต่าง ๆ
  File
  Edit
  Image
  Layer
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS