แบบทดสอบวิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

แบบทดสอบวิชาวิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การค้นหาโดยการใช้ตัวดำเนินการใด ที่ใช้เมื่อต้องการให้แสดงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่พิมพ์คําค้นหาลงไป
  ก. การค้นหาโดยการใช้ตัวดำเนินการ OR
  ข. การค้นหาโดยการใช้ตัวดำเนินการ ALL
  ค. การค้นหาโดยการใช้ตัวดำเนินการ NOT
  ง. การค้นหาโดยการใช้ตัวดำเนินการ AND
2. ข้อใดเป็นการกระทำที่ทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
  ก. โป้ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซตที่มีผู้เข้าชมเยอะ
  ข. แป้งค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
  ค. เอมสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เผยแพร่เมื่อ 14 ปีที่แล้ว
  ง. อ้อมค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
3. หากนักเรียนไม่ต้องการให้คําว่า ผลไม้ ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์การค้นหาให้กรอกคําว่า ผลไม้ หลังคำใด
  ก. ทุกคําเหล่านี้
  ข. ประเภทไฟล์
  ค. ไม่มีคําเหล่านี้
  ง. ไซต์หรือโดเมน
4. การตรวจสอบมัลแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสามารถทำได้อย่างไร
  ก. เรียกใช้งานโปรแกรมตรวจจับมัลแวร์
  ข. สังเกตความเร็วของอุปกรณ์เทคโนโลยี
  ค. ตรวจสอบความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ง. ถูกทุกข้อ
5. พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้ ใช้แนวคิดใดในการแก้ปัญหา
เก๋ต้องการแยกขวดน้ำเปล่ากับกระป๋องน้ำอัดลมออกจากกัน โดยขวดน้ำเปล่าใส่ไว้ในกล่อง A ส่วนกระป๋องน้ำอัดลมใส่ไว้ในกล่อง B
  ก. ลำดับ
  ข. วนซ้ำ
  ค. มีเงื่อนไข
  ง. สัญลักษณ์
6. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง
ทิว ฟิวส์ เกด และขิม หลงทางอยู่ในป่าจากการเดินทางไกลในค่ายลูกเสือแห่งหนึ่ง เกดจำได้ว่าทางออกต้องผ่านแม่คลอง แต่ไม่ผ่านโขดและศาลา ทิวจำได้ว่ามีโขดหินอยู่เส้นทางที่ 1 และ 4 ฟิวส์จำได้ว่าเส้นทางที่ 2, 3 และ 4 มีลำคลอง ขิมจำได้ว่ามีศาลาอยู่เส้นทางที่ 3 ทางออกคือเส้นทางใด
  ก. เส้นทางที่ 1
  ข. เส้นทางที่ 2
  ค. เส้นทางที่ 3
  ง. เส้นทางที่ 4
7. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของมัลแวร์
  ก. ม้าโทรจัน
  ข. หนอนอินเทอร์เน็ต
  ค. โปรแกรมแทรกแซง
  ง. โปรแกรมเรียกค่าไถ่
8. บุคคลใดปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  ก. ไม่บอกรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบกับผู้อื่น
  ข. แมนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใน FACEBOOK
  ค. แพนนัดพบบุคคลที่พึ่งรู้จักทางอินเทอร์เน็ต
  ง. จอยตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ คือ 111111
9. แพรไหมได้รับอีเมลจากคนที่ไม่รู้จัก โดยแจ้งให้คลิกลิงก์เพื่อรับเงินรางวัลเข้าข่ายอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในข้อใด
  ก. การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
  ข. การหลอกลวงแบบฟิชชิง (Phishing)
  ค. การก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  ง. การกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
10. การออกแบบโปรแกรม เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสามารถทำได้กี่ประเภท
  ก. ทำได้ 1 ประเภท การเขียนผังงาน
  ข. ทำได้ 2 ประเภท การเขียนข้อความ และการเขียนสัญลักษณ์
  ค. ทำได้ 2 ประเภท การเขียนสัญลักษณ์ และการเขียนผังงาน
  ง. ทำได้ 2 ประเภท การเขียนข้อความ และการเขียนผังงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS