แบบทดสอบวิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

แบบทดสอบวิชาวิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลใดปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  ก. ไม่บอกรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบกับผู้อื่น
  ข. แมนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใน FACEBOOK
  ค. แพนนัดพบบุคคลที่พึ่งรู้จักทางอินเทอร์เน็ต
  ง. จอยตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ คือ 111111
2. ปริมควรใช้เทคนิคใดในการค้นหาเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .docx เท่านั้น
  ก. การค้นหาโดยใช้คำสำคัญ
  ข. การค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์
  ค. การค้นหาโดยระบุประเภทของเว็บไซต์
  ง. การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
3. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง
ทิว ฟิวส์ เกด และขิม หลงทางอยู่ในป่าจากการเดินทางไกลในค่ายลูกเสือแห่งหนึ่ง เกดจำได้ว่าทางออกต้องผ่านแม่คลอง แต่ไม่ผ่านโขดและศาลา ทิวจำได้ว่ามีโขดหินอยู่เส้นทางที่ 1 และ 4 ฟิวส์จำได้ว่าเส้นทางที่ 2, 3 และ 4 มีลำคลอง ขิมจำได้ว่ามีศาลาอยู่เส้นทางที่ 3 ทางออกคือเส้นทางใด
  ก. เส้นทางที่ 1
  ข. เส้นทางที่ 2
  ค. เส้นทางที่ 3
  ง. เส้นทางที่ 4
4. การออกแบบโปรแกรม เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสามารถทำได้กี่ประเภท
  ก. ทำได้ 1 ประเภท การเขียนผังงาน
  ข. ทำได้ 2 ประเภท การเขียนข้อความ และการเขียนสัญลักษณ์
  ค. ทำได้ 2 ประเภท การเขียนสัญลักษณ์ และการเขียนผังงาน
  ง. ทำได้ 2 ประเภท การเขียนข้อความ และการเขียนผังงาน
5. แดงสูงกว่าดำ ดำเตี้ยกว่าขาว ขาวสูงกว่าเขียวแต่เตี้ยกว่าแดง นักเรียนจงหาว่าใครสูงที่สุด
  ก. แดง
  ข. ขาว
  ค. เขียว
  ง. ขาวแหละแดง
6. จากสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ แทนความหมายว่าอย่างไร

  Connector จุดเชื่อมต่อภายใน
  Manual Input การรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์
  Decision การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ
  Off-page Connector จุดเชื่อมต่อคนละหน้า
7. ดาด้าเผยแพร่รูปภาพลามกอนาจารลงบนอินเทอร์เน็ตเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ข้อใด
  ก. เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  ข. ภาพตัดต่อที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
  ค. ขโมยข้อมูลของผู้อื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ง. ส่งข้อความหรืออีเมลที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
8. ข้อใดหมายถึงคำสั่งแบบวนซ้ำ
9. แนวคิดในการแก้ปัญหามีความสำคัญ ยกเว้น ข้อใด
  ก.ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
  ข.ช่วยสร้างซับซ้อนของเงื่อนไขให้กับปัญหาต่าง ๆ
  ค. ช่วยออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
  ง. ช่วยให้การแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
10. พิมดาวต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแต่ไม่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแมว พิมดาวควรใช้คำค้นหาว่าอย่างไร
  ก. สัตว์เลี้ยง -แมว
  ข. สัตว์เลี้ยง +แมว
  ค. สัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่แมว
  ง. ?สัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่แมว?
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS