วิชาการสร้างเว็บไซด์ รหัส 2204-2009

วิชาการสร้างเว็บไซด์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงสิ่งใด
  ความเรียบง่าย (Simplicity)
  ความสม่ำเสมอ (Consistency)
  ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness)
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการสร้างไซต์ใหม่
  สร้างโฟลเดอร์หลักให้กับเว็บไซต์
  จัดเก็บไฟล์ให้เป็นระบบ
  ทำให้ระบบเว็บไซต์มีความรวดเร็วขึ้น
  ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายข้อมูล
3. หากพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายควรเลือกใช้ Domain Name ที่ลงท้ายด้วยนามสกุลแบบใด
  .com
  .net
  .org
  .ac
4. การกำหนดสีของ Hyperlink ที่ช่อง Visited Links คือการกำหนดคุณลักษณะตามข้อใด
  การระบุสีตัวอักษรของลิงก์ที่มีลิงก์ข้อมูลทั้งหมด
  การระบุสีของลิงก์หลังจากคลิกเปิดการเชื่อมโยงแล้ว สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่กำหนดไว้ในช่อง Visited Links ตามที่กำหนด
  การระบุสีของลิงก์เมื่อวางเมาส์อยู่บนข้อความลิงก์ สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่ได้กำหนดในช่อง Rollover Links ตามที่กำหนด
  การระบุสีของลิงก์เมื่อใช้เมาส์คลิกที่ข้อความลิงก์ สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่ได้กำหนดไว้ในช่อง Active Links ตามที่ได้กำหนดไว้
5. การสร้างฟอร์มรับค่าข้อมูลเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล จะบันทึกข้อมูลด้วยไฟล์ประเภทใด
  PHP
  HTML
  Java
  PDF
6. มุมมองใดสามารถแสดงเว็บเพจคล้ายกับที่ปรากฏบนบราวเซอร์โดยผู้พัฒนาสามารถแก้ไขข้อมูลเนื้อหาจัดวางเนื้อหา รูปภาพ ลงเว็บเพจได้
  Design View
  Code View
  Split
  Live View
7. ไฟล์รูปภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล มีความละเอียดของภาพสูง จัดเป็นไฟล์ตามข้อใด
  .GIF
  .JPEG
  .PNG
  .PDF
8. หน้าจอ Welcome Screen ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ถ้าต้องการสร้างงานใหม่ต้องเลือกที่กลุ่มใด
  Open a Recent Item
  Create New
  Top Features (Videos)
  New Features
9. ข้อใดหมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง และสื่อประสมต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้
  เว็บไซต์ (Web Site)
  เว็บบราวเซอร์ (Web browser)
  โฮมเพจ (Home Page)
  เว็บเพจ (Web Page)
10. ถ้าต้องการใส่ชื่อเรื่องให้กับเว็บไซต์ จะใส่ไว้ที่ส่วนใด
  ส่วนเริ่มต้น HTML
  ส่วนหัว (Header)
  ส่วนท้าย (Footer)
  ส่วนเนื้อหา (Body)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS