เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6

เรื่อง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนฟังเพลง
  จังหวะเพลง
  ทำนองเพลง
  ความนิยม
  ผู้ประพันธ์
2. เสียงเครื่องดนตรีข้อใด ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานเร้าใจ
  กลองยาว
  จะเข้
  ซออู้
  ปี่มอญ
3. ถ้าต้องการฝึกร้องเพลงไทย ควรร้องเพลงใด
  เพลงลาวเดินดง
  เพลงสายฝน
  เพลงเราสู้
  เพลงใกล้รุ่ง
4. การขับร้องเพลงไทย ควรนั่งอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  นั่งพับเพียบ
  นั่งชันเข่า
  นั่งคุกเข่า
  นั่งขัดสมาธิ
5. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบทางดนตรี
  การประสานเสียง
  รูปแบบของเพลง
  ผู้ขับร้อง
  จังหวะ
6. การขับร้องเพลงในงานพิธีสำคัญ ควรแต่งกายอย่างไร
  แต่งกายตามสบาย
  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  แต่งกายชุดแฟนซี
  แต่งกายตามแฟชั่นนิยม
7. ขณะร้องเพลงปลุกใจ ควรแสดงสีหน้าอย่างไร
  โกรธแค้น
  ร่าเริง
  ฮึกเหิม
  โศกเศร้า
8. เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
9. ความไพเราะที่เกิดจากการขับร้องประสานเสียงเกิดจากข้อใด
  ความดังของเสียงร้อง
  ความพร้อมเพรียง
  จำนวนผู้ขับร้อง
  ทำนองเพลงที่ใช้ขับร้อง
10. ถ้าหายใจไม่สอดคล้องกับจังหวะของเพลง อาจเกิดผลในข้อใด
  เสียงไม่ไพเราะ
  แสดงท่าทางไม่ถนัด
  เสียงขาดหายไป
  จดจำเนื้อร้องไม่ได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS