วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003

วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าเราเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้การส่งข้อมูลรวดเร็ว และอุปกณ์ไม่รกรุงรัง เราควรจะเลือกการติดตั้งระบบเครือข่ายอย่างไร
  ระบบเครือข่ายไร้สาย
  ระบบ LAN
  ระบบ WLAN
  ถูกทุกข้อ
2. สื่อกลางไร้สายชนิดใดที่ส่งสัญญาณชนิดแบบแพร่กระจ่ายไปทั่วทิศ
  คลื่นวิทยุ
  คลื่นไมโครเวฟ
  คลื่นอินฟราเรด
  ดาวเทียม
3. ผู้รับข้อมูลคือข้อใด
  Receiver
  Protocol
  Message
  Sender
4. ข้อต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับช่องทางการสื่อสาร
  สายเคเบิล
  แถบความถี่
  คอมพิวเตอร์
  คลื่นวิทยุ
5. อุปกรณ์เสริมที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คือ
  การ์ดเสียง
  ลำโพง
  กล้องเว็บแคม
  ถูกทุกกข้อ
6. การทำลายสารสนเทศโดยมนุษย์ที่ร้ายแรงคือข้อใด
  แฮ๊กเกอร์
  แคร๊กเกอร์
  ผู้ปลอมแปลงสิทธิ์
  ถูกทุกข้อ
7. สื่อกลางส่งข้อมูลชนิดใดต่อไปนี้ วัตถุที่ใช้เป็นตัวนำส่งสัญญาณมีความเปราะบางมากที่สุด
  สายโคแอกเชียล
  สายใยแก้วนำแสง
  สายเอสทีพี
  สายยูทีพี
8. โปรโตคอลที่ใช้ในการกกำหนด IP Address อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่ายบนระบบ คือ
  NETBEUI
  SIP
  IPX/SPX
  DHCP
9. Computer Network หมายความว่าข้อใด
  คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
  การใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน
  การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  การส่งข้อมูลให้บุคคลอื่นในระบบได้ใช้งานเดียวกัน
10. ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
  เป็นแหล่งรับหรือส่งข่าวสารได้หลายรูปแบบ
  เป็นช่องทางสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ
  เป็นแหล่งให้ความบันเทิง
  เป็นแหล่งรวมกลุ่มนักเลงคีย์บอร์ด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS