แบบทดสอบ Microsoft Excel

แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การซ่อนหรือแสดงข้อมูล กระทำได้โดย ?
  ขนาด
  ลักษณะของแบบอักษร
  คลิกขวา -> จัดรูปแบบเซลล์
  คลิกขวา -> ซ่อน
2. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

  หน้าต่างทาสก์เพน
  แถบสูตรคำนวณ
  กล่องชื่อเซล
  แถบสถานะ
3. หากข้อมูลใน A1 มีคำว่า dog (พิมพ์เล็ก) และ A2 มีคำว่า DOG (พิมพ์ใหญ่) เมื่อเราลองตรวจสอบว่าทั้งสองช่องเท่ากันหรือไม่ ด้วยการเขียนว่า =A1=A2 จะได้คำตอบว่าอะไร? เพราะอะไร?
  ได้ TRUE เพราะเป็นข้อมูลประเภทตัวหนังสือเหมือนกัน
  ได้ FALSE เพราะตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่เหมือนกัน
  ได้ FALSE เพราะในสูตรเขียนเครื่องหมาย = ได้แค่ตัวเดียว
  ได้ TRUE เพราะเป็นคำสะกดเหมือนกัน ไม่สนตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่
4. ข้อใดคือปุ่มลัดในการคัดลอกข้อมูล
  Ctrl + C
  Ctrl + P
  Ctrl + O
  Ctrl + X
5. ภาพนี้ชื่อว่าอะไร ?

  การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
  สกุลเงิน
  การวิจัย
  การเชื่อมโยงหลายมิติ
6. จากตารางทำงานแถวและสดมภ์ตัดกันเป็นช่องเรียกว่า
  cell
  Row
  Column
  Table
7. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

  แถบสูตรคำนวณ
  แถบสถานะ
  แถบทาสก์เพน
  กล่องเครื่องมือควบคุม
8. ไฟล์งานเอ็กเซล ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด ?
  .ppt
  .doc
  .xls
  .xml
9. ข้อใดคือปุ่มลัดในการย้ายข้อมูล
  Ctrl + N
  Ctrl + P
  Ctrl + M
  Ctrl + X
10. ถ้าเราเขียนสูตรในช่อง A2 ว่า =A1 หมายถึงอะไร?
  เอาค่า A2 ไปใส่ใน A1 แบบเอาค่ามาใส่ถาวร
  เอาค่า A2 ไปใส่ใน A1 แบบเป็น Cell Reference
  เอาค่า A1 ไปใส่ใน A2 แบบเอาค่ามาใส่ถาวร
  เอาค่า A1 ไปใส่ใน A2 แบบเป็น Cell Reference
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS