ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้านักเรียนสามารถนั่งรูปตัววีได้เป็นเวลานาน แสดงว่ามีความสามารถด้านใด
  ความเร็ว
  ความอ่อนตัว
  ความแข็งแรง
  ความคล่องแคล่ว
2. ใครมีโอกาสติดสารเสพติดมากที่สุด
  ต่ายอาศัยอยู่ใกล้กับชุมชนแออัด
  ตวงศึกษาผลเสียของสารเสพติด
  ต้นรับขนมจากคนแปลกหน้า
  ติ๋มทะเลาะกับพ่อแม่
3. สิ่งที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติขณะที่เกิดอุทกภัยคือข้อใด
  หาผ้าห่อถุงพลาสติกอุดตามท่อระบายน้ำภายในบ้าน
  เตรียมอาหารสำเร็จรูปพร้อมกินกักตุนไว้
  ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำที่ต้มสุกแล้วเท่านั้น
  เดินสำรวจระดับความลึกของน้ำ
4. ข้อใดแสดงถึงการมีมารยาทที่ดีในการเล่นตะกร้อ
  แสดงความยินดีกับฝ่ายที่ชนะ
  ตะโกนเสียงดังให้ฝ่ายตรงข้ามตกใจ
  ถอดเสื้อแล้วโยนเพื่อแสดงความดีใจ
  เตะลูกตะกร้อใส่ฝ่ายตรงข้ามด้วยความจงใจ
5. เพราะเหตุใดเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่แตกแยก จึงมีโอกาสติดสารเสพติดได้มากที่สุด
  ถูกชักจูงได้ง่าย
  ต้องการหาที่พึ่ง
  ต้องการเป็นผู้นำ
  ต้องการการยอมรับ
6. อวัยวะใดทำหน้าที่สัมพันธ์กัน
  ปอด หัวใจ
  ปอด มดลูก
  ปีกมดลูก อัณฑะ
  ต่อมลูกหมาก หัวใจ
7. ถ้านักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก นักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้อื่นติดโรคนี้จากนักเรียน
  ไปฉีดวัคซีน
  ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก
  กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ
  อาสาไปกำจัดไก่ที่ป่วยตาย
8. ผลของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น คือข้อใด
  ได้รับการยกย่องชมเชย
  เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น
  ร่างกายแข็งแรง
  มีความเป็นผู้นำ
9. ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน เป็นทักษะพื้นฐานของกีฬาชนิดใด
  วอลเลย์บอล
  ยิมนาสติก
  ตะกร้อ
  กรีฑา
10. ข้อใดเป็นทักษะพื้นฐานที่ใช้มากที่สุดในการเล่นวอลเลย์บอล
  การตบ
  การเสิร์ฟ
  การอันเดอร์
  การแตะชูลูกบอล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS