วิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002

วิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โปรแกรมข้อใดใช้เก็บข้อมูลไว้สำรอง
  Disk Defragmenter
  Scheduled Tasks
  Backup&Restore
  Disk Defragmenter Cleanup
2. โปรแกรม Windows Explorer เป็นโปรแกรมใด
  จัดการไฟล์
  จัดการโฟลเดอร์เท่านั้น
  จัดการกรอบโฟลเดอร์
  จัดการไฟล์และโฟลเดอร์
3. โปรแกรมประเภทแชร์แวร์ หมายถึงข้อใด
  ทดลองใช้งานฟรี ไม่มีระยะเวลากำหนด
  ทดลองใช้งานฟรีและกำหนดระยะเวลาการทดลองใช้
  ใช้งานฟรี แจกจ่ายให้ผู้อื่นได้
  ชำระเงินบางส่วน
4. เครื่องหมาย C:> ข้อใดอ่านถูกต้องที่สุด
  ไดวฟ์ C:
  ซี - โคลัน
  ซี - พร้อมท์
  ดี - พร้อมท์
5. โฟลเดอร์ (Folder) คืออะไร
  ไฟล์ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที
  ไฟล์หรือไอคอนชนิดหนึ่ง
  เพื่อจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่
  เพื่อแสดงรายละเอียดของแต่ละไฟล์
6. ชอร์ตคัต (Shortcut) คือข้อใด
  โฟลเดอร์ชนิดหนึ่ง
  ไอคอนชนิดหนึ่ง
  ไฟล์ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที
  ถูก ข. และ ค.
7. หลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ต้องยาวไม่เกินกี่ตัวอักษร
  256 ตัวอักษร
  255 ตัวอักษร
  8 ตัวอักษร
  3 ตัวอักษร
8. โปรแกรม Check Disk มีประโยชน์อย่างไร
  ตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
  ตรวจสอบอัตโนมัติ
  ตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมดิสก์
  ตรวจสอบระบบ
9. วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นมีรหัสวิชาคืออะไร
  2204-2001
  2204-2002
  2205-2002
  2002-2204
10. ข้อใดคือคำสั่งการค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
  Search Result
  Search Program and Files
  Start Menu
  Search all
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS