เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่บุคคลทั้งหมด
  รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์
  ห้องสมุด บรรณารักษ์
  คอมพิวเตอร์ ญาติผู้ใหญ่

2. แหล่งข้อมูลใดอยู่ใกล้ตัวเราที่สุด
  ครู
  ห้องสมุดโรงเรียน
  ผู้ปกครอง

3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
  ดิน น้ำ อากาศ
  แร่ธาตุ ป่าไม้ รถยนต์
  ทะเล ภูเขา ป่าไม้

4. ใครต่อไปนี้ที่น่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราได้น่าเชื่อถือที่สุด
  ครูประจำชั้น
  ครูใหญ่
  แม่ค้าในโรงเรียน

5. ถ้าเราอยากทราบประวัติของเพื่อน เราควรใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  การสังเกต

  การสัมภาษณ์

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  สวนสัตว์จัดเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น
  ข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมหรือบันทึกขึ้นในภายหลังจัดเป็นข้อมูลชั้นรอง
  ข้อมูลชั้นต้นมีประโยชน์คือใช้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกมากกว่าข้อมูลชั้นรอง

7. สมพลอยากรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ สมพลควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
  เพื่อน ๆ
  แม่ค้า
  อินเทอร์เน็ต

8. ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จัดเป็นข้อมูลใด
  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
  ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ

9. ข้อมูลในข้อใดน่าเชื่อถือที่สุด
  พ่อพูดว่า “พรุ่งนี้ฝนตกหนักแน่ เพราะเมื่อคืนฝันว่าฝนตกหนัก”
  แม่พูดว่า “พรุ่งนี้ฝนตกหนักแน่ เพราะวันนี้อากาศร้อนมากๆ เลย”
  ตาพูดว่า “พรุ่งนี้ฝนตกหนักแน่ เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมา”

10. สิ่งใดที่สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง
  วิทยุ
  หนังสือ
  โทรทัศน์

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS