แนวข้อสอบวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แนวข้อสอบวิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือคุณสมบัติของบล็อก
  ก. เสียค่าใช้จ่ายสูง
  ข. สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง
  ค. เป็นเทคโนโลยีที่ล้าหลัง
  ง. รับชมได้เฉพาะชาวต่างชาติ
2. ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนการเขียนอีเมลเบื้องต้น
  ก. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
  ข. พิมพ์ชื่อเรื่อง
  ค. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ
  ง. คลิกส่ง
3. ข้อใดหมายถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  ก. E-commerce
  ข. E-mail
  ค. E-learning
  ง. E-money
4. ข้อใดเขียนชื่อเรื่องอีเมลได้ถูกต้องและเหมาะสม
  ก. รายงาน123
  ข. แฟ้มสะสมผลงานสุดเจ๋ง
  ค. รายงานการประชุมครั้งที่1 เริ่มเวลา 18.00 น.โดยมีท่านประธาน คือ นายวิชัย ใจสะอาด
  ง. คะแนนสอบปลายภาควิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
5. บุคคลใดเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  ก. นีโน่เผยแพร่วีดีโอการทำอาหารลงอินเทอร์เน็ต
  ข. แนนถ่ายรูปเพื่อนแล้วส่งต่อไปยังคนอื่นโดยได้รับอนุญาต
  ค. นัทใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
  ง. นิ่มคัดลอกผลงานของเพื่อนและนำไปส่งครู
6. บุคคลใดไม่มีมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่าน อินเทอร์เน็ต
  ก. กบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้อื่น
  ข. กล้าใช้ศัพท์สแลงในการสื่อสาร
  ค. แก้วไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
  ง. กิ๊กใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด และเข้าใจง่าย
7. ซอฟต์แวร์ใดที่นิยมใช้เพื่อรวบรวม ประมวลผล และตัดสินใจ
  ก. ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ
  ข. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ค. ซอฟต์แวร์นำเสนอ
  ง. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล
8. ข้อใดคือการป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  ก. ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
  ข. พิมพ์เลขบัตรประชาชนลงใน Facebook
  ค. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
  ง. ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่คอมพิวเตอร์
9. บริการของ Google ในข้อใดใช้สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
  ก. Google Drive
  ข. Google Chrome
  ค. Google Play
  ง. Google Form
10. ผู้ที่สร้างรายได้จากการเขียนบล็อกเรียกว่าอะไร
  ก. บล็อกเกอร์
  ข. กูเกิลบล็อก
  ค. บล็อกกี้
  ง. สตอรี่บล็อก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS