สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ป.4

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สิ่งแวดล้อมใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกมากที่สุด
  ป่าไม้
  แม่น้ำ
  ดิน
  สัตว์ป่า
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  เป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้น
  เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
  อาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือไม่ก็ได้
  อาจเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้
3. ข้อใดคือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต
  ป่าไม้
  สัตว์ป่า
  ทะเลสาบ
  แร่ธาตุ
4. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพมีความหมายตามข้อใด
  สิ่งไม่มีชีวิต
  มนุษย์สร้างขึ้น
  สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
  สิ่งมีชีวิตอื่นๆ แต่ไม่รวมสัตว์ป่า
5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
  ป่าไม้
  หิน
  ดิน
  อากาศ
6. สิ่งแวดล้อม หมายถึงข้อใด
  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น
  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
  ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้น
7. สิ่งแวดล้อมใดที่ไม่พบในประเทศไทย
  หิมะ
  ลูกเห็บ
  ป่าสนเขา
  ทะเลสาบ
8. สัตว์ป่าจัดอยู่ในสิ่งแวดล้อมประเภทใด
  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
  สิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์
  สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
  สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
9. ประเภทของสิ่งแวดล้อมได้แก่ข้อใด
  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ประดิษฐ์ในอดีต
  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และสิ่งแวดล้อมไกลตัว
  สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
  สิ่งแวดล้อมภายในประเทศและสิ่งแวดล้อมนอกประเทศ
10. ตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและทำลาย คือข้อใด
  ดวงอาทิตย์
  มนุษย์
  สนามแม่เหล็กโลก
  มหาสมุทร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS