วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106

วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือ เว็บที่ให้บริการเกี่ยวกับการสืบค้น ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่น่าสนใจ
  เว็บข่าว (News Site)
  เว็บข้อมูล (Information Site)
  เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site)
  เว็บการศึกษา (Educational Site)
2. ข้อใดหมายถึงการเขียนอัลกอริทึม
  การเขียนชุดคำสั่ง
  การทำงานอย่างเป็นระบบ
  การเขียนผังงานตามขั้นตอน
  ถูกทุกข้อ
3. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
  ผู้รับ ? ผู้ส่ง
  โปรโตคอล
  สื่อกลาง
  ถูกทุกข้อ
4. การลบรูปภาพที่ไม่ต้องการ สามารถปฏิบัติได้ตามข้อใด
  คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Delete
  คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Home
  คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Enter
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
5. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด
  .doc
  .zip
  .com
  .txt
6. หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า
  บิต
  ไบต์
  ฟิลด์
  เร็คคอร์ด
7. การเรียกใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver สามารถปฏิบัติได้ตามข้อใด
  Start > Programs > Dreamweaver
  Start > Macromedia > Dreamweaver
  Programs > Dream
  Start > Programs / All Programs > Microsoft > Dreamweaver
8. จุดมุ่งหมายของธุรกิจที่สาคัญที่สุดคือสิ่งใด
  การให้บริการ
  การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
  ผลกำไร
  ความไว้วางใจ
9. การแทรกรูปภาพ สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนในข้อใด
  Insert > Photo
  Insert > HTML
  Insert > Table
  Insert > Images
10. การแชร์ข้อมูลใน Google Drive จะต้องทำอย่างไร
  คลิกแชร์ ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้ คลิกลูกศรลง ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
  คลิกแชร์ ที่ด้านขวาบน ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้ คลิกลูกศรลง ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
  คลิกแชร์ ที่ด้านขวาบน ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้ คลิกลูกศรขึ้น ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
  คลิกแชร์ ที่ด้านซ้ายล่าง ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้ คลิกลูกศรลง ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS