พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ป.4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. บริวารของพระอุรุเวลกัสสปะมีจำนวนเท่าใด
  100 คน
  500 คน
  1,000 คน
  1,500 คน
2. พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก คือข้อใด
  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์
  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์
  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการทหาร
3. สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ทรงเป็นพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยกี่พระองค์
  1 พระองค์
  2 พระองค์
  3 พระองค์
  ไม่มีเลย
4. พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นเอตทัคคะในด้านใด
  ผู้มีฤทธิ์มาก
  ผู้มีปัญญามาก
  ผู้มีบริวารมาก
  ผู้ได้ยินได้ฟังมามาก
5. ชาดกเรื่องกุฎิทุสกชาดก เป็นเรื่องของสัตว์ในข้อใด
  กระต่ายกับเต่า
  ลิงและนกขมิ้น
  ลิงและจระเข้
  ลิงและมนุษย์
6. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ได้รับการยกย่องเป็นบิดาด้านใด
  ประวัติศาสตร์ไทย
  การแพทย์ไทย
  กฎหมายไทย
  กองทัพเรือ
7. การกระทำตามข้อใดตรงกับเรื่องกุฎิทูสกชาดก
  อ้อยขยันเรียนจึงได้รางวัลผลการเรียนดี
  อิ๋มมีความรอบคอบจึงไม่ทำงานพลาด
  จุ๋มเห็นบอยสูบบุหรี่จึงเข้าไปตักเตือนแต่กลับถูกบอยทำร้าย
  ชิด เห็นชายแก่ล้มลงจึงช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล เมื่อหายดีชายแก่จึงให้รางวัลแก่ชิด
8. สิ่งที่ทำให้พระอุรุเวลกัสสปะเป็นที่รักและนับถือของผู้อื่นคือข้อใด
  เป็นผู้ที่เอาใจใส่ในพุทธบริษัทรู้จักการสงเคราะห์ผู้อื่น
  เป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศ
  เป็นผู้มีทรัพย์สินมาก
  เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
9. ในเรื่องกฎิทูสกชาดก นี้ พระโพธิสัตว์ได้กำเนิดเป็นสัตว์ชนิดใด
  นกขมิ้น
  เต่า
  ลิง
  จระเข้
10. สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี ทรงได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาวิชาชีพใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  แพทย์
  กฎหมาย
  พยาบาล
  การทูต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile