ราชาศัพท์น่ารู้

,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
  ทรงรถ
  ทรงม้า
  ทรงกีฬา
  ทรงช้าง
2. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  หม่อมเจ้าธานีทรงม้ายามเช้า
  สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ ทรงประทับรถม้า
  พระนางเจ้าฯ พระราชเทวีทรงโสมนัส
  พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงผนวช
3. ข้อใดไม่มีคำราชาศัพท์ประเภทคำสรรพนามขานรับ
  ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเอง พระพุทธเจ้าข้า
  ใต้ฝ่าพระบาทจะเสด็จตลาดนัดยามเช้าวันไหนกระหม่อม
  ขอเดชะ ข้าพระพระพุทธเจ้าขอเบิกตัวผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินดังนี้
  พระอาญาไม่พ้นเกล้าฯ ข้าพระพุทธเจ้าจำต้องกราบทูลในสิ่งที่ไม่บังควร พระพุทธเจ้าข้า
4. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชวงศ์ในฐานันดรศักดิ์ที่ต่ำกว่าข้ออื่น
  พระราชบัญชา
  พระราชบัณฑูร
  พระราชเสาวนีย์
  พระราชโองการ
5. ข้อใดมีคำสามัญรวมอยู่
  ทรงกราบ ประทับ ผนวช
  กราบทูล พลับพลา พระยอด
  บรรทมตื่น สรงน้ำ เกศากันต์
  พระสังวาล ทวาร น้ำจัณฑ์
6. ข้อใดมีคำสามัญรวมอยู่
  ทรงกราบ ประทับ ผนวช
  กราบทูล พลับพลา พระยอด
  บรรทมตื่น สรงน้ำ เกศากันต์
  พระสังวาล ทวาร น้ำจัณฑ์
7. คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ "ทรง" นำหน้า ยกเว้นคำกริยาราชาศัพท์ในข้อใด
  รับสั่ง
  ผนวช
  สรง
  โปรด
8. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชวงศ์ในฐานันดรศักดิ์ที่ต่ำกว่าข้ออื่น
  พระราชบัญชา
  พระราชบัณฑูร
  พระราชเสาวนีย์
  พระราชโองการ
9. ข้อใดใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
  ทรงรถ
  ทรงม้า
  ทรงกีฬา
  ทรงช้าง
10. ข้อใดไม่มีคำราชาศัพท์ประเภทคำสรรพนามขานรับ
  ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเอง พระพุทธเจ้าข้า
  ใต้ฝ่าพระบาทจะเสด็จตลาดนัดยามเช้าวันไหนกระหม่อม
  ขอเดชะ ข้าพระพระพุทธเจ้าขอเบิกตัวผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินดังนี้
  พระอาญาไม่พ้นเกล้าฯ ข้าพระพุทธเจ้าจำต้องกราบทูลในสิ่งที่ไม่บังควร พระพุทธเจ้าข้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile