คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ

,บอกรักพ่อ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. tropical
  การจัดการ
  ด้วยตัวคุณเอง
  ในเขตร้อนชื้น
  ส่ง
2. silence
  ความเงียบ
  แหวน
  ประชากร
  "ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี�"
3. character
  จาน
  ตัวอักษร
  ความรัก
  ป่วย
4. excited
  ความขุ่นเคือง�
  ตื่นเต้น
  ความเสียหาย
  เป็นเจ้าของ
5. offense
  ความขุ่นเคือง�
  เหล็ก
  "ปฏิบัติ,ผ่าตัด"
  ความจริง
6. anyhow
  �ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  ล้อมรอบ
  ที่หก
  กรณี
7. plain
  "�เรียบง่าย, เรียบๆ, ง่ายๆ, พื้นๆ"
  ล้อมรอบ
  ที่ห้า
  กรด
8. white
  ขาว
  หยุดชั่วคราว
  ในหมู่
  ขึ้นอยู่กับ
9. travel
  การเดินทาง
  สบาย
  "บรรทัด,เส้น"
  "การตี,การเป็นลม"
10. outdoor adj
  กลางแจ้ง
  โลหะ
  นางฟ้า
  กลุ่ม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile