ลักษณนาม ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้ใช้ลักษณนามถูก
  น้องก่อกองทราย 3 กองไว้หน้าบ้าน
  เจดีย์ 3 ห้องนี้เป็นของวัด
  ยีราฟ 3 โขลง ถูกจับในป่าอเมซอน
  พี่หยิบปากกาของฉันไป 3 เล่ม
2. ข้อใดจับคู่ถูก
  จีวร - ตัว
  คลื่น - ลูก
  หนังสือพิมพ์ - เล่ม
  เณร - องค์
3. คำในวงเล็บคำใดไม่ใช่ลักษณนาม
  สมุด(เล่ม)ที่อยู่ด้านบนสุดของชั้นหายไป
  บ้านของเจนอยู่(หลัง)บ้านของฉัน
  มีดอกกุหลาบหลาย(ดอก)อยู่บนโต๊ะเจ้านาย
  รถ(คัน)ที่จอดอยู่ข้างหน้าบ้านยางแตก
4. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  นาฬิกาเรือนนี้ราคาเท่าไร
  เรือนไทยเรือนนี้อายุมาแล้ว
  ร่มคันนี้พังแล้ว
  รถคันนี้ออกรุ่นใหม่เมื่อวาน
5. คำชนิดใดมีลักษณนามเหมือนกัน
  อ้อย เรือ
  ขลุ่ย ซอ
  ชอล์ก ปากกา
  ไข่ ไข่มุก
6. ข้อใดจับคู่ผิด
  ปืน-กระบอก
  ปี่-เลา
  แห-ผืน
  ปีศาจ-ตน
7. ข้อใดใช้ลักษณนามเหมือนกันทุกคำ
  ดินสอ ปากกา
  กางเกง รองเท้า
  ธนบัตร กฎหมาย
  ปี่ เขียง
8. ประโยคต่อไปนี้ควรใช้ลักษณนามคำใด"แม่ชี 3__ สามเณร 5__ กำลังเดินเข้าไปในโบสถ์__นี้"
  รูป องค์ หลัง
  คน รูป เรือน
  คน รูป หลัง
  คน องค์ หลัง
9. ห้องดนตรีไทยมี กีตาร์ 5 __ ขลุ่ย 3 __ ซอ 2 __
  ตัว อัน คัน
  ตัว เลา คัน
  ตัว อัน อัน
  ตัว เลา อัน
10. แม่ถวายกล้วย 2 ___ ให้พระภิกษุ 2 ___ ที่กำลังเดินอยู่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ ___ นี้
  ต้น องค์ อัน
  อัน คน หลัง
  หวี รูป คัน
  หวี องค์ คัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile