ลักษณนาม ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประโยคในข้อใดใช้ลักษณนามถูก
  มีธูป 3 ต้นปักไว้ใต้ต้นไม้
  พ่อค้าที่ตลาดนำงาช้างมาขายหลายงา
  ห้องดนตรีไทยมีซอด้วงอยู่ 5 คัน
  แม่ค้าขายข้าวโพด 3 ลูก ราคา 20 บาท
2. แม่ถวายกล้วย 2 ___ ให้พระภิกษุ 2 ___ ที่กำลังเดินอยู่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ ___ นี้
  ต้น องค์ อัน
  อัน คน หลัง
  หวี รูป คัน
  หวี องค์ คัน
3. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  ขนมจีน-จับ
  ขมิ้น-หัว
  ข่า-แง่ง
  มันฝรั่ง-หัว
4. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  บุหรี่-มวน
  กาพย์-บท
  กฎหมาย-ฉบับ
  หวี-ด้าม
5. ข้อใดต่อไปนี้ใช้ลักษณนามถูก
  น้องก่อกองทราย 3 กองไว้หน้าบ้าน
  เจดีย์ 3 ห้องนี้เป็นของวัด
  ยีราฟ 3 โขลง ถูกจับในป่าอเมซอน
  พี่หยิบปากกาของฉันไป 3 เล่ม
6. ประโยคต่อไปนี้ควรใช้ลักษณนามคำใด"แม่ชี 3__ สามเณร 5__ กำลังเดินเข้าไปในโบสถ์__นี้"
  รูป องค์ หลัง
  คน รูป เรือน
  คน รูป หลัง
  คน องค์ หลัง
7. คำชนิดใดมีลักษณนามเหมือนกัน
  อ้อย เรือ
  ขลุ่ย ซอ
  ชอล์ก ปากกา
  ไข่ ไข่มุก
8. คำชนิดใดมีลักษณนามต่างกัน
  แห สลิง
  ผี เทวดา
  คลื่น พายุ
  เข็ม กรรไกร
9. ข้อใดจับคู่ถูก
  จีวร - ตัว
  คลื่น - ลูก
  หนังสือพิมพ์ - เล่ม
  เณร - องค์
10. ในกระเป๋าหนูนิดมีลิปสติก 1 __หวี 2 __ กำไล 5__
  แท่ง เล่ม อัน
  ด้าม อัน วง
  แท่ง ด้าม วง
  แท่ง เล่ม วง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile