เรื่อง กินดี มีสุข ป.4 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครไม่ปฏิบัติตนตามหลักโภชนบัญญัติ
  ฝ้ายไม่ดื่มสุรา
  ปุ๋มเติมน้ำตาลทุกครั้งที่รับประทานอาหาร
  ปอดื่มนมเป็นประจำ
  นิดกินผักและผลไม้อยู่เสมอ
2. น้ำส้มสายชูใช้ปรุงแต่งรสอาหารแทนข้อใด
  มะยม
  มะม่วง
  มะนาว
  มะขามป้อม
3. อาหารที่ไม่ใส่สารกันบูด เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใด
  สี
  กลิ่น
  ฟอง
  ถูกทุกข้อ
4. ถ้านักเรียนพบเห็นว่ามีการใส่สีอาหารที่ห้ามใส่สี แล้วนำมาจำหน่าย ควรแจ้งไปที่หน่วยงานใด
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  กรมการค้าภายใน
  สถานีตำรวจ
5. จากคำตอบในข้อ 1. เพราะเหตุใดจึงต้องรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารประเภทนั้นเพิ่มขึ้น
  เพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย
  เพื่อสร้างใยอาหารให้แก่ร่างกาย
  เพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย
  เพื่อให้มีรูปร่างสมส่วน
6. อาหารชนิดใดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใส่ได้เฉพาะสีที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้น
  อาหารทารก
  ผลไม้สด
  ผักดอง
  น้ำพริกแกง
7. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการใส่สารกันบูดลงในอาหาร
  ช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น
  ทำให้สีสันของอาหารมีความคงทน
  ทำให้อาหารมีความกรอบน่ารับประทาน
  ทำให้อาหารมีระยะเวลาในการเก็บนานขึ้น
8. สีเขียวจากธรรมชาติที่ใส่ในอาหารมาจากพืชชนิดใด
  ใบเตย
  ใบบัว
  ใบตอง
  ใบตำลึง
9. การสกัดสีจากใบเตยใช้อะไรเป็นตัวทำละลาย
  น้ำ
  น้ำมันพืช
  นมสด
  น้ำปูนใส
10. ข้อใดเป็นวิธีตรวจสอบผงชูรสว่าแท้หรือปลอม
  ตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีน
  ตรวจสอบด้วยกระดาษขมิ้น
  ตรวจสอบด้วยกระดาษลิตมัส
  ตรวจสอบด้วยน้ำยาเจนเชียนไวโอเลต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile