ความรอบรู้

,ครู, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไรของไทย
  คนที่ 27
  คนที่ 28
  คนที่ 29
  คนที่ 30
2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง ร.10 คือ ข้อใด
  พอเพียง พอประมาณ
  ความดี มีน้ำใจ
  รักชาติ พัฒนาประเทศ
  ทัศนคติที่ถูกต้อง พื้นฐานชีวิต
3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร
  นายอภิชาติ จีระวุฒิ
  นายการุณ สกุลประดิษฐ์
  ดร.กมล รอดคล้าย
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
4. สถานที่นี้อยู่ในประเทศใด

  ฝรั่งเศส
  อิตาลี
  โปแลนด์
  เดนมาร์ก
5. ทางหลวงสายพิเศษสายแรกของไทยที่เรียกว่า "มอเตอร์ เวย์" อยู่ที่ไหน
  กรุงเทพฯ-หัวหิน
  กรุงเทพฯ-โคราช
  กรุงเทพฯ-ระยอง
  กรุงเทพฯ-ชลบุรี
6. ไมเคิล ฟาราเดย์ สร้างอะไร
  ไดนาโม
  หลอดไฟ
  ตู้เย็น
  วิทยุ
7. ใครเป็นคนแรกที่คิดทำฝนเทียมในไทย
  ม.ร.ว. ดํารงดิศ ดิศกุล
  ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล
  ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์
  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
8. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นำรูปแบบมาจากประเทศใด
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  ญี่ปุ่น
  บรูไน
9. ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก
  รัชกาลที่ 5
  รัชกาลที่ 6
  รัชกาลที่ 7
  รัชกาลที่ 8
10. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตรงกับข้อใด
  National Council for Peace and Order
  National Peace and Order maintaining Council


ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile