ความรอบรู้

,ครู, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 4.0 หมายถึงอะไร
  โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
  โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
2. ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก
  รัชกาลที่ 5
  รัชกาลที่ 6
  รัชกาลที่ 7
  รัชกาลที่ 8
3. สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ตั้งอยู่ที่ประเทศอะไร
  อังกฤษ
  ฝรั่งเศส
  สหรัฐอเมริกา
  เยอรมันนี
4. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด
  จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  ทักษิณ ชินวัตร
  ทวี บุญเกตุ
5. ใครรวยเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยปี 2559
  ทศ จิราธิวัฒน์
  นายเจริญ ศิริวัฒนภักดี
  นายธนินท์ เจียรวนนท์
  นายเฉลิม อยู่วิทยา
6. เรือเพรียว เรือแข่งในปัจุบันมีต้นแบบจากที่ใด
  นครปฐม
  อ่างทอง
  ลพบุรี
  สิงห์บุรี
7. ใครพบวงจรโลหิตเป็นคนแรก
  โทมัส แอลวา เอดิสัน
  รุสโซ
  วิลเลียม ฮาร์วีย์
  ลีโอนาโด ดาร์วินซี
8. โฆษกรัฐบาลคนปัจจุบัน ชื่ออะไร (พ.ศ.2560)
  พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
  ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ
  อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
  พลเอก วิลาศ อรุณศรี
9. ใครเป็นคนแรกที่คิดทำฝนเทียมในไทย
  ม.ร.ว. ดํารงดิศ ดิศกุล
  ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล
  ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์
  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
10. ประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก
  สหรัฐอเมริกา
  ออสเตรเลีย
  ญี่ปุ่น
  จีน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile