ความรอบรู้
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร
  นายปรีดี พนมยงค์
  จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  ชวน หลีกภัย
  พระยาคลังหน
2. องค์การสหประชาชาติ ตรงกับข้อใด
  UN
  WHO
  WTO
  UNESGO
3. ชื่อเมืองหลวงของประเทศใดยาวที่สุดในโลก
  เกาหลีใต้
  ฝรั่งเศส
  ญี่ปุ่น
  ไทย
4. ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ข้อหาคอรัปชั่นชื่อว่าอะไร
  ปาร์ค แชร์ ยอง
  คิม ซัม ซุง
  ปาร์ค กึน เฮ
  คิม พัค กู
5. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไรของไทย
  คนที่ 27
  คนที่ 28
  คนที่ 29
  คนที่ 30
6. ประเทศใดดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศ G 77
  ไทย
  อินเดีย
  ออสเตรเลีย
  จีน
7. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 1.0 หมายถึงอะไร
  โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
  โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
8. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 4.0 หมายถึงอะไร
  โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
  โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
9. นางสงกรานต์ในตำนานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 คือข้อใด
  รากษสเทวี
  กิริณีเทวี
  โคราคะเทวี
  มณฑาเทวี
10. เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันคือใคร
  นายเล เลือง มินห์
  นายโคฟี่ อันนัน
  อังตอนีอู กูแตรึช
  นายบัน คี มูน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile