ความรอบรู้

,ครู, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตาที่สามของมนุษย์ ชื่อว่าต่อมอะไร
  ต่อมไพเนียล
  ต่อมหมวกไต
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมไร้ท่อ
2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง ร.10 คือ ข้อใด
  พอเพียง พอประมาณ
  ความดี มีน้ำใจ
  รักชาติ พัฒนาประเทศ
  ทัศนคติที่ถูกต้อง พื้นฐานชีวิต
3. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 3.0 หมายถึงอะไร
  โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
  โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
  โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
4. Guglielmo Marconi ประดิษฐ์อะไร
  หลอดไฟ
  ระเบิดปรมาณู
  ตู้เย็น
  วิทยุ
5. นักวิทยาศาสตร์จากประเทศไอร์แลนด์ค้นพบอวัยวะชิ้นใหม่ที่ 79 มีชื่อว่าอะไร
  เยื่อแขวนลำไส้
  เยื่อแขวนปอด
  เยื่อแขวนไต
  เยื่อแขวนตับ
6. ไมเคิล ฟาราเดย์ สร้างอะไร
  ไดนาโม
  หลอดไฟ
  ตู้เย็น
  วิทยุ
7. ประเทศประชาธิปไตยใหญที่สุดของโลกคือประเทศใด
  อินเดีย
  สหรัฐอเมริกา
  สิงค์โปร์
  เกาหลีใต้
8. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตรงกับข้อใด
  National Council for Peace and Order
  National Peace and Order maintaining Council


9. ประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก
  สหรัฐอเมริกา
  ออสเตรเลีย
  ญี่ปุ่น
  จีน
10. ใครรวยเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยปี 2559
  ทศ จิราธิวัฒน์
  นายเจริญ ศิริวัฒนภักดี
  นายธนินท์ เจียรวนนท์
  นายเฉลิม อยู่วิทยา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile