ความรอบรู้
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. ไมเคิล ฟาราเดย์ สร้างอะไร
  ไดนาโม
  หลอดไฟ
  ตู้เย็น
  วิทยุ
2. ระเบิดปรมาณู ที่ถูกนำไปทิ้งเหนือเมืองฮิโระชิมะ ของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อว่า
  Little Boy
  Fat Man
  Two Way
  Toy Man
3. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด
  จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  ทักษิณ ชินวัตร
  ทวี บุญเกตุ
4. ชื่อเมืองหลวงของประเทศใดยาวที่สุดในโลก
  เกาหลีใต้
  ฝรั่งเศส
  ญี่ปุ่น
  ไทย
5. ระเบิดปรมาณู ที่ถูกนำไปทิ้งเหนือเมืองนางาซากิ ของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อว่า
  Little Boy
  Fat Man
  Two Way
  Far man
6. ประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก
  สหรัฐอเมริกา
  ออสเตรเลีย
  ญี่ปุ่น
  จีน
7. ประเทศใดดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศ G 77
  ไทย
  อินเดีย
  ออสเตรเลีย
  จีน
8. รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร
  นายปรีดี พนมยงค์
  จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  ชวน หลีกภัย
  พระยาคลังหน
9. จากการจัดอันดับความโปร่งใสไทยได้ที่เท่าไหร่ (2016)
  76
  89
  99
  101
10. คำในภาษาอีสาน "สำมะแจะ" มีความหมายว่าอย่างไร
  น่ารัก
  ปากดี
  มีสัมมาคาราวะ
  มีน้ำใจ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile