คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

,ให้นักเรียนหาคำศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทิศตะวันออก
  east
  ship
  hare
  smart
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เนินเขา, ภูเขาลูกเล็ก
  paintbrush
  hill
  letter
  company
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รูปภาพ
  guitar
  vocabulary
  picture
  enjoyment
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พระจันทร์
  kiss
  eighth
  moon
  wonderful
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เรือท้องแบน
  barge
  wafer
  string
  October
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นกกระจอกเทศ
  Hopscotch
  finger
  ostrich
  classify
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ของเสีย, ขยะ
  bookmark
  black
  piano
  trash
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฉลาม
  eel
  plod
  shark
  born
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผู้มีชัย
  always
  fat
  take place
  winner
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สัตวแพทย์
  bear cub
  halt
  single
  vet
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile