คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

,ให้นักเรียนหาคำศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ที่นั้น
  carbon dioxide
  orchard
  route
  there
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ช้อนโต๊ะ
  chocolate
  art
  hang
  tablespoon
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สามี
  oh!
  husband
  brilliant
  gravy
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การแสดงความรู้สึก,แสดงความหมาย
  scare
  expression
  sermon
  more
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ใน
  notebook
  in
  class
  nurse
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => �ชาเย็น
  o’clock
  iced tea
  rose apple
  water
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สัปดาห์
  Asia
  No entry
  plane
  week
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตรงข้างหน้า
  notebook
  in front of
  underground
  nurse
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทะเลสาบ
  minute
  lake
  go straight
  finish
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มนุษย์
  Olympic games
  human
  dot
  fish sauce
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile