คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

,ให้นักเรียนหาคำศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โรงงาน
  sandwich
  factory
  race
  dragon fruit
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เส้น
  marry
  line
  regular
  log
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การซ่อมแซม, การเอากลับมาคืน
  firstly
  brother
  retrieval
  glue
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โรงพยาบาล
  orange juice
  hospital
  plate
  toe/toes
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สอง
  bill
  mask
  collage
  two
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทำให้งอ,โค้ง
  bend
  unit
  cloudy
  over
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เชื้อเชิญ
  newspaper
  invite
  title
  student
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เครื่องจักร
  look
  machine
  sock
  road
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ชายหาด
  beach
  violin
  children
  old
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อผ้าไม่มีแขน
  dinner
  receive
  sleeveless
  postcard
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile