คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

,ให้นักเรียนหาคำศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แก่,เก่าแก่
  hurt
  waterfall
  old
  clever
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กลิ่น
  diamond
  spout
  smell
  omelette
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผู้ดูแลอุทยาน
  heat
  somewhere
  park keeper
  trunk
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สัตว์เลี้ยง
  hand/hands
  philippines
  pet
  chin
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => องศาเซลเซียส
  degree Celsius
  soccer
  give
  seven
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สีบลอนด์
  blond
  turn
  fairest
  pavement
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฟัน
  bring
  explore
  then
  tooth/teeth
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หนาว
  cold
  suffering
  mother
  ring
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เดือนกุมภาพันธ์
  rose apple
  February
  cartoon
  outer
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บน
  huckleberry
  juice
  on
  point
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile