ข้อสอบ O-net ภาษาไทย ปี 2548

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ เลื หรือ 0 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นเรื่องที่ควรสนทนากับคนที่เพิ่งรู้จัก
  ความเป็นอยู่ในครอบครัว
  ปัญหาการเมือง
  ดิน ฟ้า อากาศ
  ความเชื่อทางศาสนา
2. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนรายงาน
  ปรอทวัดไข้ที่นิยมใช้กันนั้นทำด้วยหลอดแก้วขนาดเล็ก
  ปรอทวัดไข้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย
  ถ้าคุณเป็นไข้ ระดับปรอทในหลอดแก้วเล็กๆจะค่อยๆสูงขึ้นที่ละนิด
  การใช้หลังมือแตะหน้าผากย่อมไม่อาจบอกได้แน่นอนว่าผู้ป่วยมีไข้หรือไม่
3. ข้อมูลในประกาศรับสมัครงานข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด
  ตำแหน่งและงานที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครงานทำ
  คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ฯลฯ
  เงินเดือนที่ผู้สมัครจะได้รับ หรือให้ผู้สมัครกำหนดเงินเดือนเอง
  สถานที่ติดต่อและเอกสารสำคัญ เช่น หลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน ฯลฯ
4. ข้อใดใช้โวหารต่างจากข้ออื่น
  เวลาเพียงสามชั่วโมงที่ออกเดินทางฟันฝ่าความสูงชันของภูเขาสิบห้าชั้นขึ้นมาเหมือนกับนานเสียหนักหนา
  ยอดเขาสิบหน้าชั้นเป็นพื้นที่ลาดเอียง แทนที่จะมีต้นไ้ม้หนาแน่นเหมือนที่ราบข้างล่าง
  บริเวณนั้นมีต้นไม้สูงเรียงรายอยู่ห่างๆกัน บนพื้นดินค่อนข้างโล่งเตียน
  หมอกและสายลมเย็นเฉียบพัดแรงอยู่ตลอดเวลา พาให้เมฆหมอกขาวโพลนเคลื่อนตัวผ่านมาเป็นระยะ
5. ข้อใดใช้ภาษาแสดงทรรศนะ
  พวกเราทุกคนขอแสดงความเห็นคิดเห็นในเรื่องการเข้าค่ายพักแรมของโรงเรียน
  พวกเราทุกคนขอยืนยันว่าโรงเรียนต้องจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
  พวกเราทุกคนต้องการให้โรงเรียนจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
  พวกเราทุกคนเห็นว่าโรงเรียนควรจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
6. ข้อใดแสดงความรู้ต่างจากข้ออื่น
  ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัพย์
  ความเอ๋ยความรู้ เป็นเครื่องชูชี้ทางสว่างไสว
  วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล
  มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
7. ข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังไม่เสียความรู้สึก
  วันนี้ทำไมมาแต่เช้าได้ล่ะครับ
  ระยะนี้ดูหน้าตาเป็นกังวลนะคะ
  พี่เป็นแม่บ้านที่บ้านคุณหญิงใช่ไหมคะ
  ถึงคุณจะมาจากบ้านนอกแต่ความคิดก็เข้าทีครับ
8. พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดรายงานเฉพาะข้อเท็จจริง
  ไฟไหม้ในกรุงสยดสยองคลอก 4 ศพ
  ไทยหงอญี่ปุ่นในการเจรจาการค้า
  งมงายเลขเด็ด ยกย่องสาวอายุ 21 เป็นผู้วิเศษ
  จ่อหัวยิงคนไฟฟ้าดับคาวัด ไม่พอใจมิเตอร์สูง
9. คำขวัญข้อใดแสดงเหตุผล
  ลูกมาก จะยากจน
  เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
  น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ
10. ข้อใดเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  สุดาอ่านแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากที่ไหน
  สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก
  สุภาอ่านแล้วรู้ว่าสาระสำคัญของเรื่องคืออะไร
  สุพจน์อ่านแล้วรู้ว่าตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile