แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กางเกง 2 ตัว กับเสื้อ 4 ตัว ราคารวมกัน 750 บาท กางเกง 1 ตัว กับเสื้อ 3 ตัว ราคารวมกัน 600 บาท เสื้อราคาตัวละเท่าใด
  125 บาท
  200 บาท
  225 บาท
  315 บาท
2. ธีระซื้อมะขามมา x กิโลกรัม ขายไป 90 กิโลกรัม ธีระเหลือมะขามน้อยกว่า 20 กิโลกรัม ธีระซื้อมะขามมากที่สุดคิดเป็นจำนวนเต็มกี่กิโลกรัม
  106 กิโลกรัม
  107 กิโลกรัม
  108 กิโลกรัม
  109 กิโลกรัม
3. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเท่ากัน สีขาว 3 ลูก สีแดง 4 ลูก และสีฟ้า 2 ลูก ถ้าหยิบขึ้นมา 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีฟ้า คือข้อใด
  1/3
  1/9
  2/7
  2/9
4. เลขจำนวนหนึ่งมีสองหลัก หากผลบวกของเลขทั้งสองหลักเป็น 10 แต่ถ้าเอา -36 บวกเข้ากับเลขจำนวนนั้นจะเท่ากับเลขจำนวนนั้นเมื่อกลับหลักกัน เลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด
  35
  67
  73
  84
5. ตารางสำรวจกีฬาที่นักเรียนชอบมากที่สุด ดังนี้กีฬาที่ชอบที่สุดจำนวน(คน)ฟุตบอล102บาสเกตบอล66วอลเล่ย์บอล72รวม240ถ้าให้นำเสนอข้อมูลนี้โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม จงหาว่าขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
  พื้นที่ส่วนที่แสดงนักเรียนชอบฟุตบอลเท่ากับ 153 องศา
  พื้นที่ส่วนที่แสดงนักเรียนชอบบาสเกตบอลเท่ากับ 99 องศา
  พื้นที่ส่วนที่แสดงนักเรียนชอบวอลเล่ย์บอลเท่ากับ 98 องศา
  พื้นที่ส่วนที่แสดงนักเรียนชอบฟุตบอลกับวอลเล่ย์บอลต่างกันเท่ากับ 45 องศา
6. จากการสำรวจจำนวนหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนภูมิปัญญาจำแนกหนังสือได้ตามแผนภูมิรูปวงกลมดังนี้ถ้าจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศ มีหนังสือภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสเป็นอัตรา 4 : 1 และหนังสือภาษาอังกฤษเท่ากับหนังสือภาษาไทย จำนวนหนังสือคณิตศาสตร์มีกี่เล่ม
  100 เล่ม
  150 เล่ม
  200 เล่ม
  250 เล่ม
7. ห้าเท่าของผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับ 10 ยังมีค่าน้อยกว่า 60 หาเลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด
  x < -2
  x < 2
  x > -2
  x > 2
8. นักเรียน 8 คน เรียนคณิตศาสตร์ 12 คน เรียนวิทยาศาสตร์ ถ้านักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์มี 16 คน เลือกนักเรียนมา 1 คน จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนนี้จะเรียนคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว
  1/3
  2/3
  1/4
  3/4
9. ในการสอบเก็บคะแนนแห่งหนึ่งคะแนนเต็ม 15 ถ้าสอบได้ต่ำกว่า 8 คะแนนถือว่าสอบตก ดังนั้นจงหาความน่าจะเป็นที่จะสอบได้เป็นเท่าไร
  2/5
  3/5
  7/16
  9/16
10. แผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายของนายภูมิจงหาอัตราส่วน ค่าอาหารต่อค่าเสื้อผ้าต่อค่าเช่าบ้าน
  2 : 1 : 3
  2 : 9 : 6
  6 : 2 : 9
  3 : 1 : 2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile