แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แม่ค้าขายหมูในเล้าที่เลี้ยงไว้ 40 ตัว เหลือหมูในเล้าน้อยกว่า 136 ตัว เดิมแม่ค้ามีหมูในเล้ามากที่สุดกี่ตัว
  137 ตัว
  170 ตัว
  173 ตัว
  175 ตัว
2. มีบัตร 5 ใบ บัตรแต่ละใบมีตัวเลข 3, 5, 6, 7 และ 8 ถ้าสุ่มหยิบบัตร 2 ใบ พร้อมกัน เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน
  เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขเป็นจำนวนเฉพาะ
  เหตุการณ์ที่ได้จำนวนเฉพาะทั้งสองใบ
  เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
  คำตอบทั้งข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 3.
3. นพสะสมเงินเหรียญชนิด 10 บาท และ 5 บาท รวมกันได้ 150 เหรียญ คิดเป็นเงินรวมกันได้ 900 บาท อยากทราบนพมีเหรียญชนิด 10 บาทกี่เหรียญ
  15 เหรียญ
  20 เหรียญ
  25 เหรียญ
  30 เหรียญ
4. ตารางสำรวจกีฬาที่นักเรียนชอบมากที่สุด ดังนี้กีฬาที่ชอบที่สุดจำนวน(คน)ฟุตบอล102บาสเกตบอล66วอลเล่ย์บอล72รวม240ถ้าให้นำเสนอข้อมูลนี้โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม จงหาว่าขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
  พื้นที่ส่วนที่แสดงนักเรียนชอบฟุตบอลเท่ากับ 153 องศา
  พื้นที่ส่วนที่แสดงนักเรียนชอบบาสเกตบอลเท่ากับ 99 องศา
  พื้นที่ส่วนที่แสดงนักเรียนชอบวอลเล่ย์บอลเท่ากับ 98 องศา
  พื้นที่ส่วนที่แสดงนักเรียนชอบฟุตบอลกับวอลเล่ย์บอลต่างกันเท่ากับ 45 องศา
5. กางเกง 2 ตัว กับเสื้อ 4 ตัว ราคารวมกัน 750 บาท กางเกง 1 ตัว กับเสื้อ 3 ตัว ราคารวมกัน 600 บาท เสื้อราคาตัวละเท่าใด
  125 บาท
  200 บาท
  225 บาท
  315 บาท
6. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 40 คน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.5 นายปรีชาซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มนี้สอบได้ 10 คะแนน ปรากฏว่าครูตรวจข้อสอบผิดไป เมื่อแก้คะแนนแล้วคำนวณคะแนนเฉลี่ยใหม่ได้เป็น 12.65 คะแนนที่ถูกต้องของนายปรีชาเป็นเท่าไร
  12 คะแนน
  14 คะแนน
  16 คะแนน
  18 คะแนน
7. ค่าใช้จ่ายต่อวันของเด็กกลุ่มหนึ่งเป็น ดังนี้ค่าใช้จ่ายต่อวัน(บาท)จำนวนคน30 - 39440 - 49550 - 591260 - 691070 - 79a80 - 897ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เป็น 67.25 เด็กกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คน
  65 คน
  70 คน
  75 คน
  80 คน
8. แม่ค้าขายส้มโอไป 200 ผล ปรากฏว่ายังเหลือส้มโอมากกว่า 50 ผล เดิมมีส้มโอเท่าไร
  เดิมมี 250 ผล
  เดิมมีน้อยกว่า 250 ผล
  เดิมมีมากกว่า 250 ผล
  เดิมมีไม่ถึง 250 ผล
9. เลขจำนวนหนึ่งมีสองหลัก หากผลบวกของเลขทั้งสองหลักเป็น 10 แต่ถ้าเอา -36 บวกเข้ากับเลขจำนวนนั้นจะเท่ากับเลขจำนวนนั้นเมื่อกลับหลักกัน เลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด
  35
  67
  73
  84
10. จากการสำรวจจำนวนหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนภูมิปัญญาจำแนกหนังสือได้ตามแผนภูมิรูปวงกลมดังนี้ถ้าจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศ มีหนังสือภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสเป็นอัตรา 4 : 1 และหนังสือภาษาอังกฤษเท่ากับหนังสือภาษาไทย จำนวนหนังสือคณิตศาสตร์มีกี่เล่ม
  100 เล่ม
  150 เล่ม
  200 เล่ม
  250 เล่ม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile