เรื่อง การชั่ง ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปรีชาคาดคะเนสร้อยทองหนัก 135 กรัม เมื่อนำมาชั่งจริงปรากฏว่าหนัก 150 กรัม ปรีชาคาดคะเนน้ำหนักของสร้อยคลาดเคลื่อนไปเท่าใด
  15 กรัม
  20 กรัม
  25 กรัม
  30 กรัม
2. ป้าซื้อกุ้งแห้งมา 22 กิโลกรัม 300 กรัม แบ่งใส่ถุง 20 ถุง ถุงละเท่าๆกัน ป้าจะแบ่งกุ้งแห้งได้ถุงละกี่กิโลกรัม กี่กรัม
  1 กิโลกรัม 15 กรัม
  1 กิโลกรัม 115 กรัม
  1 กิโลกรัม 150 กรัม
  1 กิโลกรัม 200 กรัม
3. เหล็ก 3 เมตริกตัน 250 กิโลกรัม เป็นกี่กิโลกรัม
  550 กก.
  1,250 กก.
  3,250 กก.
  5,000 กก.
4. ไก่ราคากิโลกรัมละ 45 บาท ขายไก่ 2 ตัว ตัวแรกหนัก 2 กิโลกรัม 300 กรัม และตัวที่สองหนัก 3 กิโลกรัม 100 กรัม จะได้เงินทั้งสิ้นกี่บาท
  243 บาท
  240 บาท
  159 บาท
  154 บาท
5. 30 ขีด เท่ากับกี่กิโลกรัม
  30 กิโลกรัม
  3 กิโลกรัม
  10 กิโลกรัม
  1 กิโลกรัม
6. ข้อใดแสดงการเปลี่ยนหน่วยการชั่งจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย
  30,000÷3,000 = 30 ขีด
  2,000÷1,000 = 2 กิโลกรัม
  40×100 = 4,000 กิโลกรัม
  50×100 = 5,000 กรัม
7. ข้าวเปลือก 1 กระสอบ หนัก 85 ........
  กิโลกรัม
  ถัง
  กรัม
  เมตริกตัน
8. ข้อใดมีน้ำหนักเท่ากับ 1 ตัน
  1,000 ลิตร
  1,000 กรัม
  1,000 กิโลเมตร
  1,000 กิโลกรัม
9. ต้องการชั่งน้ำหนักของข้าวสาร 1 กระสอบ ควรใช้เครื่องชั่งข้อใด
  เครื่องชั่งสปริง
  เครื่องชั่งสองแขน
  เครื่องชั่งแบบหน้าปัด
  เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
10. สุธีหนัก 40 ......... เติมหน่วยใด
  กรัม
  กิโลกรัม
  ขีด
  ลิตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile