เรื่อง การชั่ง ป.4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โมซื้อส้มมา 3 กิโลกรัม 500 กรัม ซื้อชมพู่ 2 กิโลกรัม 800 กรัม โมซื้อส้มและชมพู่มีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัมกี่กรัม
  5 กิโลกรัม 300 กรัม
  6 กิโลกรัม 300 กรัม
  5 กิโลกรัม 800 กรัม
  6 กิโลกรัม 500 กรัม
2. รถบรรทุกสิบล้อหนึ่งคันหนัก 6 ........
  กรัม
  กิโลกรัม
  ขีด
  เมตริกตัน
3. ข้อใดมีน้ำหนักเท่ากับ 1 ตัน
  1,000 ลิตร
  1,000 กรัม
  1,000 กิโลเมตร
  1,000 กิโลกรัม
4. ปรีชาคาดคะเนสร้อยทองหนัก 135 กรัม เมื่อนำมาชั่งจริงปรากฏว่าหนัก 150 กรัม ปรีชาคาดคะเนน้ำหนักของสร้อยคลาดเคลื่อนไปเท่าใด
  15 กรัม
  20 กรัม
  25 กรัม
  30 กรัม
5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องชั่งสปริง
  ก่อนชั่ง ต้องให้เข็มเครื่องชั่งชี้ที่ตัวเลข 0 เสมอ
  การอ่านน้ำหนัก ควรให้หน้าปัดเครื่องชั่งอยู่ในระดับสายตา
  ควรวางสิ่งของค้างไว้บนเครื่องชั่ง เพราะจะทำให้สปริงของเครื่องชั่งยืดหยุ่นดี
  ไม่ควรชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกำลังเครื่องชั่ง
6. ต้องการชั่งน้ำหนักของข้าวสาร 1 กระสอบ ควรใช้เครื่องชั่งข้อใด
  เครื่องชั่งสปริง
  เครื่องชั่งสองแขน
  เครื่องชั่งแบบหน้าปัด
  เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
7. ส้มเขียวหวาน 1 เข่ง ควรใช้เครื่องชั่งใด
  เครื่องชั่งสปริง
  เครื่องชั่งสองแขน
  เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
  เครื่องชั่งแบบหน้าปัด
8. น้ำหนัก 5,300 กรัม เป็นกี่กิโลกรัม กี่ขีด
  3 กิโลกรัม 5 ขีด
  5 กิโลกรัม 3 ขีด
  5 กิโลกรัม 30 ขีด
  5 กิโลกรัม 300 ขีด
9. เหล็ก 3 เมตริกตัน 250 กิโลกรัม เป็นกี่กิโลกรัม
  550 กก.
  1,250 กก.
  3,250 กก.
  5,000 กก.
10. ป้าซื้อกุ้งแห้งมา 22 กิโลกรัม 300 กรัม แบ่งใส่ถุง 20 ถุง ถุงละเท่าๆกัน ป้าจะแบ่งกุ้งแห้งได้ถุงละกี่กิโลกรัม กี่กรัม
  1 กิโลกรัม 15 กรัม
  1 กิโลกรัม 115 กรัม
  1 กิโลกรัม 150 กรัม
  1 กิโลกรัม 200 กรัม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile