ภาษาไทย1015

,สร้างเอง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พจนานุกรมเล่มแรกมีชื่อว่าอะไร
  อักขราภิธานศัพท์
  ตุลวิภาคพจนกิจ
  ศิริพจนภาค
  ไม่มีข้อใดถูก
2. ประโยคใดใช้คำกริยาถูกต้อง
  กองทัพส่งทหารไปขวางกั้นการโจมตีของข้าศึก
  ผู้จัดการกีดกันโครงการที่พนักงานเสมอให้พิจารณา
  กำแพงประเพณีใดๆ ก็ไม่อาจกีดกั้นความรักของเราได้
  รถยนต์ที่จอดอยู่นั้นขัดขวางการสัญจรของรถคันอื่น
3. ข้อใดมีสัมผัสอักษร
  เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
  วางให้พี่ข้างที่นอน
  นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
  เรือครุฑยุดนาคหิ้ว
4. ข้อใดใช้ไม้ทัณฑฆาตไม่ถูกต้อง
  ฟอร์ม
  สายสิญจ์น
  คอลัมน์
  กอล์ฟ
5. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ให้ข้อคิดใด
  ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก
  การให้มาซึ่งความสุข
  การเสียสละประโยชน์สุขแห่งตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือแนวคิดที่ได้จากเรื่อง “เราคือลูกแม่พระธรณี”
  ชีวิตนั้นดำเนินไปด้วยความหวังและความอดทน
  น้ำตาคือเพื่อนเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์
  หน้าที่ความรับผิดชอบกับมนุษยธรรมนั้นบางครั้งอาจขัดแย้งกัน
  ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการใช้เครื่องหมายมหัพภาค
  ใช้เพื่อใช้แสดงว่าจบประโยคแล้ว
  ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรย่อ
  ใช้แทนเครื่องหมายคูณในคณิตศาสตร์เท่านั้น
  ใช้คั่นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลา
8. ข้อใดคือความหมายของคำซ้ำ
  คำที่มาจากภาษาอื่น
  คำซ้อนกันแล้วเกิดความหมาย
  คือคำเดียวกันซ้ำกันเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย
  คำตั้งแต่สองคำซ้อนกันเป็นความหมายใหม่
9. ข้อใดเป็นคำประสมที่ประกอบด้วยคำไทยกับคำยืมจากภาษาอื่นทุกคำ
  โรงพัก ตู้โชว์
  ชาวโลก น้ำพุ
  กินเจ ข้าวสาร
  ฝูงชน ลำแข้ง
10. “งานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันทำงานไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมประสบความสำเร็จได้ยาก” การทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จตรงกับสำนวนในข้อใด
  พายเรือคนละที
  พายเรือในหนอง
  พายเรือทวนน้ำ
  พายเรือในอ่าง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile