ภาษาไทย1015

,สร้างเอง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด
  ชาติกำเนิดของคนไม่ใช่สิ่งสำคัญ
  ข้าราชการบำนาญชวนกันไปบำเพ็ญประโยชน์
  เมื่อพัสดุชำรุดต้องรีบจำหน่ายตามระเบียบ
  ตำรวจเข้าไปตรวจในทำเนียบเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการใช้เครื่องหมายมหัพภาค
  ใช้เพื่อใช้แสดงว่าจบประโยคแล้ว
  ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรย่อ
  ใช้แทนเครื่องหมายคูณในคณิตศาสตร์เท่านั้น
  ใช้คั่นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลา
3. ข้อใดใช้ไม้ทัณฑฆาตไม่ถูกต้อง
  ฟอร์ม
  สายสิญจ์น
  คอลัมน์
  กอล์ฟ
4. ข้อใดคือคำประสมระหว่างคำไทยกับคำสันสกฤต
  สร้างสรรค์
  สถานที่
  ทุนทรัพย์
  หลักฐาน
5. ข้อใดคืออุปลักษณ์โวหาร
  นาคาหน้าดั่งเป็น ดูเขม้นเห็นขบขัน
  นาวาหน้าอินทรี มีปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม
  น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง
  เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียวเหลียว
6. ข้อใดคือแนวคิดที่ได้จากเรื่อง “เราคือลูกแม่พระธรณี”
  ชีวิตนั้นดำเนินไปด้วยความหวังและความอดทน
  น้ำตาคือเพื่อนเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์
  หน้าที่ความรับผิดชอบกับมนุษยธรรมนั้นบางครั้งอาจขัดแย้งกัน
  ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม
7. คำในข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ
  คุณสมบัติ คุณากร คุณค่า
  ราชการ ราชวัง ราชรถ
  มโหฬาร มหาวิทยาลัย มหาภัย
  พลานามัย พลศึกษา พลความ
8. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ให้ข้อคิดใด
  ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก
  การให้มาซึ่งความสุข
  การเสียสละประโยชน์สุขแห่งตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
  ถูกทุกข้อ
9. “งานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันทำงานไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมประสบความสำเร็จได้ยาก” การทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จตรงกับสำนวนในข้อใด
  พายเรือคนละที
  พายเรือในหนอง
  พายเรือทวนน้ำ
  พายเรือในอ่าง
10. ประโยคใดเป็นประโยคความรวม
  การเดินเล่นตอนเช้าเป็นการออกกำลังกาย
  ใครที่ยังไม่เคยเล่นกีฬาน่าจะลองเล่นดู
  เขานั่งอ่านหนังสือแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อน
  คุณพ่อให้รางวัลเขาที่สอบได้คะแนนดี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile