เรื่อง พลังงานแสง ป.4 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เซลล์สุริยะมีหลักการทำงานอย่างไร
  รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
  รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
  รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง
  รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
2. (1) มีปริมาณละอองน้ำในอากาศมาก(2) แสงมุมที่กระทบละอองน้ำต้อง พอเหมาะ(3) เป็นเวลากลางวัน(4) ต้องเป็นช่วงเวลาหลังฝนตกจากข้อความที่กำหนด ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นของการเกิดรุ้ง
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
3. ถ้ามีการพัฒนารถพลังสุริยะมาเป็นรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะเกิดผลดีอย่างไร
  ช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง
  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรแออัด
  อัตราเร่งความเร็วของรถสูงขึ้น
  ราคารถยนต์ถูกลง
4. (1) สะท้อนกลับหมด(2) หักเห(3) กระจายออกเป็นแสงสีจากข้อความที่กำหนด เรียงลำดับขั้นตอนการเกิดรุ้งกินน้ำได้ตามข้อใด
  (2) > (1) > (3)
  (3) > (1) > (2)
  (1) > (2) > (3)
  (2) > (3) > (1)
5. เราไม่ควรนำเครื่องคิดเลขพลังสุริยะไปใช้งานในบริเวณใด เพราะจะทำให้แผงเซลล์สุริยะชำรุดเสียหาย
  กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
  ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
  ในที่ที่มีแสงสลัว
  ในบริเวณที่มืด
6. สีอะไรที่ไม่มีในสเปกตรัมของแสงอาทิตย์
  สีเทา
  สีม่วง
  สีคราม
  สีเหลือง
7. โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  เชียงใหม่
  แม่ฮ่องสอน
  เชียงราย
  ลำปาง
8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำ
  เกิดใกล้กับแหล่งน้ำเสมอ
  เกิดขึ้นเฉพาะเวลามีแสงแดดจ้า
  เกิดในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์
  เกิดได้ทุกเวลา
9. เครื่องคิดเลขพลังสุริยะสามารถใช้งานได้ในบริเวณใดเหมาะสมที่สุด
  กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
  ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
  ในที่ที่มีแสงสลัว
  ในบริเวณที่มืด
10. รุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นในเวลาบ่ายเราจะสังเกตเห็นรุ้งในทิศใด
  ทิศใต้
  ทิศเหนือ
  ทิศตะวันออก
  ทิศตะวันตก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile