เรื่อง พลังงานแสง ป.4 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เซลล์สุริยะมีหลักการทำงานอย่างไร
  รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
  รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
  รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง
  รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
2. องค์ประกอบใดทำให้เกิดรุ้งกินน้ำ
  อากาศ แสงแดด
  ละอองน้ำ ความร้อน
  ความชื้น ความร้อน
  ละอองน้ำ แสงแดด
3. โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  เชียงใหม่
  แม่ฮ่องสอน
  เชียงราย
  ลำปาง
4. วัตถุใดไม่จัดเป็นตัวกลางชนิดเดียวกับละอองน้ำ
  บีกเกอร์
  แท่งปริซึม
  แท่งพลาสติกใส
  กระจกเงา
5. (1) สะท้อนกลับหมด(2) หักเห(3) กระจายออกเป็นแสงสีจากข้อความที่กำหนด เรียงลำดับขั้นตอนการเกิดรุ้งกินน้ำได้ตามข้อใด
  (2) > (1) > (3)
  (3) > (1) > (2)
  (1) > (2) > (3)
  (2) > (3) > (1)
6. (1) มีปริมาณละอองน้ำในอากาศมาก(2) แสงมุมที่กระทบละอองน้ำต้อง พอเหมาะ(3) เป็นเวลากลางวัน(4) ต้องเป็นช่วงเวลาหลังฝนตกจากข้อความที่กำหนด ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นของการเกิดรุ้ง
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
7. ถ้ามีการพัฒนารถพลังสุริยะมาเป็นรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะเกิดผลดีอย่างไร
  ช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง
  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรแออัด
  อัตราเร่งความเร็วของรถสูงขึ้น
  ราคารถยนต์ถูกลง
8. แสงสีต่างๆ ที่แยกได้จากแสงอาทิตย์ เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะเป็นแสงสีใด
  สีเหลือง
  สีเทา
  สีดำ
  สีขาว
9. เครื่องคิดเลขพลังสุริยะสามารถใช้งานได้ในบริเวณใดเหมาะสมที่สุด
  กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
  ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
  ในที่ที่มีแสงสลัว
  ในบริเวณที่มืด
10. เราไม่ควรนำเครื่องคิดเลขพลังสุริยะไปใช้งานในบริเวณใด เพราะจะทำให้แผงเซลล์สุริยะชำรุดเสียหาย
  กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
  ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
  ในที่ที่มีแสงสลัว
  ในบริเวณที่มืด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile