เรื่อง พลังงานแสง ป.4 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำ
  เกิดใกล้กับแหล่งน้ำเสมอ
  เกิดขึ้นเฉพาะเวลามีแสงแดดจ้า
  เกิดในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์
  เกิดได้ทุกเวลา
2. แสงสีต่างๆ ที่แยกได้จากแสงอาทิตย์ เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะเป็นแสงสีใด
  สีเหลือง
  สีเทา
  สีดำ
  สีขาว
3. วัตถุใดไม่จัดเป็นตัวกลางชนิดเดียวกับละอองน้ำ
  บีกเกอร์
  แท่งปริซึม
  แท่งพลาสติกใส
  กระจกเงา
4. (1) มีปริมาณละอองน้ำในอากาศมาก(2) แสงมุมที่กระทบละอองน้ำต้อง พอเหมาะ(3) เป็นเวลากลางวัน(4) ต้องเป็นช่วงเวลาหลังฝนตกจากข้อความที่กำหนด ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นของการเกิดรุ้ง
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
5. เซลล์สุริยะมีหลักการทำงานอย่างไร
  รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
  รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
  รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง
  รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
6. สีอะไรที่ไม่มีในสเปกตรัมของแสงอาทิตย์
  สีเทา
  สีม่วง
  สีคราม
  สีเหลือง
7. เครื่องคิดเลขพลังสุริยะสามารถใช้งานได้ในบริเวณใดเหมาะสมที่สุด
  กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
  ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
  ในที่ที่มีแสงสลัว
  ในบริเวณที่มืด
8. ถ้ามีการพัฒนารถพลังสุริยะมาเป็นรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะเกิดผลดีอย่างไร
  ช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง
  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรแออัด
  อัตราเร่งความเร็วของรถสูงขึ้น
  ราคารถยนต์ถูกลง
9. โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  เชียงใหม่
  แม่ฮ่องสอน
  เชียงราย
  ลำปาง
10. รุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นในเวลาบ่ายเราจะสังเกตเห็นรุ้งในทิศใด
  ทิศใต้
  ทิศเหนือ
  ทิศตะวันออก
  ทิศตะวันตก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile