เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เวลานั่งรถประจำทาง ถ้ามีพระสงฆ์ขึ้นมาแล้วท่านไม่มีที่นั่ง เราควรทำอย่างไร
  นั่งสำรวมกิริยามารยาท
  แบ่งที่ให้ท่านนั่งข้างๆ
  ยกมือไหว้ท่าน
  ลุกให้ท่านนั่ง
2. เราแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่ออะไร
  ปฏิบัติตามประเพณีนิยม
  ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ
  ให้พุทธศาสนิกชนคนอื่นยอมรับ
  ประกาศตนว่านับถือพระพุทธศาสนา
3. การที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ทรงสอนพระโอรสและพระธิดาไม่ให้ทรงวางอำนาจเหนือผู้อื่น เพราะพระองค์มีคุณธรรมในข้อใด
  ความซื่อสัตย์
  ความยุติธรรม
  ความอดทน
  ความใฝ่รู้
4. การที่เราได้ศึกษาประวัติของคนดี มีผลดีข้อใดมากที่สุด
  มีข้อมูลไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้
  ได้ข้อคิดและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
  เกิดความรู้สึกชื่นชมต่อผู้ทำดี
  เห็นคุณค่าของการทำความดี
5. การบริจาคเงินบำรุงวัด ควรบริจาคตามข้อใด
  บริจาคเท่ากับเพื่อนๆ
  บริจาคตามกำลังทรัพย์
  บริจาคให้มากกว่าผู้อื่น
  บริจาคให้คุ้มค่ากับของแลกเปลี่ยน
6. หน้าที่ในการพัฒนาวัดควรเป็นของใคร
  สามเณร
  พระสงฆ์
  ชาวพุทธ
  เจ้าอาวาส
7. สมเด็จพระบรมราชชนกทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าอย่างไร
  บิดาแห่งการรถไฟ
  บิดาแห่งกองทัพเรือ
  บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย
  บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
8. ข้อใดคือผลดีที่เกิดจากการสวดมนต์
  จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน
  เรียนหนังสือเก่ง
  ไม่นอนตื่นสาย
  มีความจำดี
9. เราควรทำความดีเพราะอะไร
  เพราะจะได้รับผลตอบแทนที่ดี
  เพราะจะได้มีคนยกย่องชื่นชม
  เพราะเป็นสิ่งที่เราควรทำ
  เพราะทำให้เรามีความสุข
10. เวลาใส่บาตรพระสงฆ์ ควรทำอย่างไร
  ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตร
  นั่งย่อตัวลงตอนใส่บาตร
  ใส่ของโดยไม่ให้มือถูกบาตร
  สวดมนต์ขณะใส่ของลงในบาตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile