เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เวลาผู้หญิงประเคนของถวายพระสงฆ์ ควรปฏิบัติอย่างไร
  ให้วางไว้ตรงหน้าท่าน
  ให้ส่งต่อให้ผู้ชายก่อน
  ให้วางบนผ้ารองรับของ
  ให้ส่งให้ถึงมือท่าน
2. เราใช้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กราบใคร
  พ่อแม่
  พระสงฆ์
  ครูอาจารย์
  ญาติผู้ใหญ่
3. การที่เราได้ศึกษาประวัติของคนดี มีผลดีข้อใดมากที่สุด
  มีข้อมูลไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้
  ได้ข้อคิดและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
  เกิดความรู้สึกชื่นชมต่อผู้ทำดี
  เห็นคุณค่าของการทำความดี
4. เหตุใดวัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชน
  มีสิ่งก่อสร้างสวยงาม
  เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ในวัด
  ทุกคนสามารถเข้าไปในวัดได้
5. การบริจาคเงินบำรุงวัด ควรบริจาคตามข้อใด
  บริจาคเท่ากับเพื่อนๆ
  บริจาคตามกำลังทรัพย์
  บริจาคให้มากกว่าผู้อื่น
  บริจาคให้คุ้มค่ากับของแลกเปลี่ยน
6. เวลานั่งรถประจำทาง ถ้ามีพระสงฆ์ขึ้นมาแล้วท่านไม่มีที่นั่ง เราควรทำอย่างไร
  นั่งสำรวมกิริยามารยาท
  แบ่งที่ให้ท่านนั่งข้างๆ
  ยกมือไหว้ท่าน
  ลุกให้ท่านนั่ง
7. เวลากราบพระสงฆ์ เราควรกราบอย่างไร
  กราบ 1 ครั้ง ไม่แบมือ
  กราบ 1 ครั้ง แบมือ
  กราบ 3 ครั้ง ไม่แบมือ
  กราบ 3 ครั้ง แบมือ
8. ถ้าเรายืนอยู่ริมถนนแล้วเห็นพระสงฆ์เดินผ่านมา เราควรทำอย่างไร
  รีบเดินหนีไป
  ยกมือไหว้ท่าน
  ก้มลงกราบท่าน
  ยืนหันหลังให้ท่าน
9. เวลาใส่บาตรพระสงฆ์ ควรทำอย่างไร
  ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตร
  นั่งย่อตัวลงตอนใส่บาตร
  ใส่ของโดยไม่ให้มือถูกบาตร
  สวดมนต์ขณะใส่ของลงในบาตร
10. เราแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่ออะไร
  ปฏิบัติตามประเพณีนิยม
  ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ
  ให้พุทธศาสนิกชนคนอื่นยอมรับ
  ประกาศตนว่านับถือพระพุทธศาสนา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile