O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ปลาย ชุดที่ 2

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นอวัจนภาษาที่แสดงถึงความไม่สุภาพ
  วิทยาธรได้รับคำชมว่าเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ จะนั่งจะยืนมีท่าทางสุภาพ นอบน้อมอยู่เสมอ
  ใครๆ มักบอกเขาว่าไม่น่าชื่อวินัย เพราะเขาไม่มีวินัย เวลานายเรียกก็เดินล้วงกระเป๋าเข้าไปหา
  สถาพรรีบมาทำงานแต่เช้าและยิ้มทักทายผู้อื่นด้วยหน้าตายิ้มแย้มทุกวัน
  เวลานำเอกสารเข้าไปนำเสนอเจ้านาย วิศรุตจะยืนค้อมตัวรอรับคำสั่งจากนายเสมอ
2. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการสัญญา
  กรอกข้อความอย่างละเอียด
  อ่านแบบรายการสัญญาอย่างละเอียด
  ปรึกษาผู้รู้ก่อนกรอกแบบรายการสัญญา
  ลงลายมือชื่อในแบบรายการที่ไม่ได้กรอกข้อความครบถ้วน
3. ข้อใดใช้ภาษาสอดคล้องกับลักษณะการเขียนย่อความมากที่สุด
  พี่กุ้งสบตาพี่กอล์ฟไม่วางตา
  เธอเป็นคนสวยอย่างร้ายกาจ
  ปิ๊กชงกาแฟได้อร่อยเลิศล้ำ
  เขาไปลอยกระทงกับเพื่อนๆ
4. ถ้านักเรียนมีความจำเป็นต้องกรอกข้อความลงในแบบรายการ นักเรียนควรจะทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก
  กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
  อ่านข้อความในแบบแสดงรายการให้เข้าใจ
  เลือกถ้อยคำที่กะทัดรัด เพื่อให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของแบบรายการ
  ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือคำแนะนำในการกรอกแบบรายการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้ฟังกับผู้พูด
  จับตามองผู้พูดตลอดเวลา
  ปรบมือให้กำลังใจผู้พูด
  แสดงความเข้าใจผ่านทางสีหน้า
  ซักถามผู้พูดเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ตลอดเวลา
6. ...จึงเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเพื่อแสดงปาฐกถา เรื่อง “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน”

  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเนื้อความในจดหมายได้ถูกต้องที่สุด
  2
  ส่งข่าวเหตุการณ์
7. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนเรียงความ ย่อความ และจดหมายไม่ถูกต้องที่สุด
  การเขียนเรียงความควรใช้ภาษาที่สั้นกระชับและได้ใจความ
  เรียงความสามารถใช้โวหารแบบพรรณนาโวหารได้
  การเขียนย่อความเน้นการพรรณนาเช่นเดียวกับการเขียนเรียงความ
  การเขียนจดหมายส่วนตัวสามารถใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile