เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชน ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่จัดเป็นสมุนไพรไทย
  ชา
  ขิง
  ข่า
  ตะไคร้
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงความเป็นไทย
  อาหารไทย
  ธงชาติไทย
  ภาษาไทย
  รูปร่างหน้าตา
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรการบริหารส่วนตำบล
  รักษาความสะอาดของชุมชน
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  ออกกฎหมายใช้ในชุมชน
  บำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ศาสนาใดที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายตามหลักการของศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์
  พระพุทธศาสนา
  คริสต์ศาสนา
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาพราหมณ์
5. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในชุมชนในข้อใด
  ร่วมเดินขบวนขับไล่เจ้าหน้าที่
  ออกกฎหมายใช้ภายในชุมชน
  ส่งบัตรสนเท่ห์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์
  รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6. เพราะเหตุใดคนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ จึงนิยมสร้างบ้านเรือนแพ
  เป็นความนิยมตามแฟชั่น
  ล่องแพไปค้าขายที่อื่นได้
  ปรับระดับขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำได้ จึงไม่ถูกน้ำท่วม
  เป็นกฎข้อบังคับของกรมชลประทาน
7. ในการเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันกีฬา สิ่งใดสำคัญที่สุด
  การฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
  การมุ่งมั่นในการเอาชนะ
  การมีน้ำใจนักกีฬา
  การปฏิบัติตามคำสั่งผู้ฝึกสอน
8. กิจกรรมในข้อใดไม่ได้เป็นไปเพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
  การประกวดนางนพมาศ
  การประกวดนางแบบ
  การประกวดขบวนรถบุปผชาติ
  การประกวดเทียนพรรษา
9. สิ่งใดที่หน่วยงานของรัฐใ้ช้เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นไทยที่เด่นชัดที่สุด
  ภาษาไทย
  เพลงชาติไทย
  อาหารไทย
  ธงชาติไทย
10. การละเล่นใดที่เกิดจากอาชีพทำนา
  เพลงเรือ
  มอญซ่อนผ้า
  เสือกินวัว
  เต้นกำรำเคียว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile